Časopis Pivné Hobby v roku 2017 (XIX. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 73 - 1/2017
č. 74 - 2/2017
Str.2 Novinky PT
Str.4 Infoservis
Str.5 Príhovor prezidenta SAHP
Str.6 2% podielovej dane
Str.6 Inzercia
Str.7 Anketa 2016
Str.8 Anketa PH
Str.9 Výrocná schôdza klubu Revúcan
Str.9 Výrocná schôdza Piveti klubu
Str.10 Výrocná clenská schôdza KZPS Nové Mesto nad Váhom
Str.11 Výrocná schôdza Danubius
Str.12 Výrocná schôdza Porter
Str.13 Prehlady zbierok TOP 10 A
Str.14 Etikety – pocet umiestnení v TOP 10
Str.15 Odbory – pocet umiestnení v TOP 10
Str.16 Bystrické pivovary Ostatné
Str.17 Bystrické pivovary Perla
Str.18 ASAHI
Str.19 TOPVAR/ASAHI
Str.20 Hodnotenie aktivity
Str.21 Pozvánky na burzy
Str.22 Krížovka
Str.23 Novinky PE
Str.2 Novinky slovenských pivovarov – Pivné tácky
Str.4 Infoservis
Str.5 Informácia z koordinacnej porady SAHP
Str.6 2% podielovej dane
Str.6 Poznávací zájazd do Belehradu
Str.7 Košická jubilejná burza
Str.8 Opät dobrá burza v Martine
Str.8 Zberatelská burza v Trencíne
Str.9 Ak chcete ochutnat „Preuger“, musíte sa zastavit v Prievidzi
Str.10 Na Prednej Hore otvorili pivovar
Str.11 Pivovar Huncút
Str.12 Žilina má po 150 rokoch pivovar
Str.13 Zberatelstvo ma stále baví, ešte nekoncím
Str.14 Nové konciny, nové krajiny, nové pivá
Str.16 Bieloruské prekvapenia
Str.18 O pive – Výroba piva
Str.20 III. stretnutie zberatelov BCWC
Str.21 Pozvánky na zberatelské burzy
Str.22 Krížovka
Str.23 Novinky slovenských pivovarov – Pivné etikety
č. 75 - 3/2017
č. 76 - 4/2017
str. 4 Infoservis
str. 5 Celosvetové stretnutie v Po?sku
str. 7 Pivná atmosféra v Belehrade
str. 8 Burza v Banskej Bystrici
str. 8 Žilinská burza
str. 9 30 najleších pív Slovenska 2017
str.10 50 rokov piva Šariš
str.10 Buntavar a Dobré ?asy sa spojili. Vzniká nový pivovar
str.11 Pivovar Ba?ak v Partizánskom
str.12 Pivo má povzbudi?, nie utlmi?
str.13 V Detve pripravujú Podpolianský str. Pivovar
str.13 Handlov?ania už nebudú Prievidžanom závidie? pivovar
str.13 Na východe plánujú vzkriesi? str. pivovarskú legendu
str.14 Mapa slovenských pivovarov
str.16 Najmladší z rodu Danubiusu – Žralok vrchnákov
str.19 Nové Mesto
str.22 Od chme?u k pivu
str.23 Na pivo do južnej Afriky
str.24 Hodnotenie aktivity
str.25 Pozvánky na zberatelské burzy
str.26 Krížovka
str.02 Novinky slovenských pivovarov – Pivní tácky
str.08 Stretnutie zberate?ov v Novom Meste
str.09 Jubilejná burza v Martine
str.10 Porter club v Martine má 25 rokov
str.11 Láska k pivu vyústila až do vybudovania pivovaru
str.12 ?alší pivovar v Žiline
str.13 Z dejín pivovarníctva v Trencianskej stolici
str.16 Badínsky pivný fest
str.17 O pive – pivné štýly
str.19 Cassovia klub na výlete za pivom
str.21 Pivné zážitky z Moskvy
str.22 Víkend na Šumave
str.23 Krígle slovenských pivovarov
str.27 Novinky slovenských pivovarov – Pivné etikety


Copyright © 2017