Časopis Pivné Hobby v roku 2017 (IX. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 73 - 1/2017
č. 74 - 2/2017
Str.2 Novinky PT
Str.4 Infoservis
Str.5 Príhovor prezidenta SAHP
Str.6 2% podielovej dane
Str.6 Inzercia
Str.7 Anketa 2016
Str.8 Anketa PH
Str.9 Výrocná schôdza klubu Revúcan
Str.9 Výrocná schôdza Piveti klubu
Str.10 Výrocná clenská schôdza KZPS Nové Mesto nad Váhom
Str.11 Výrocná schôdza Danubius
Str.12 Výrocná schôdza Porter
Str.13 Prehlady zbierok TOP 10 A
Str.14 Etikety – pocet umiestnení v TOP 10
Str.15 Odbory – pocet umiestnení v TOP 10
Str.16 Bystrické pivovary Ostatné
Str.17 Bystrické pivovary Perla
Str.18 ASAHI
Str.19 TOPVAR/ASAHI
Str.20 Hodnotenie aktivity
Str.21 Pozvánky na burzy
Str.22 Krížovka
Str.23 Novinky PE
Str.2 Novinky slovenských pivovarov – Pivné tácky
Str.4 Infoservis
Str.5 Informácia z koordinacnej porady SAHP
Str.6 2% podielovej dane
Str.6 Poznávací zájazd do Belehradu
Str.7 Košická jubilejná burza
Str.8 Opät dobrá burza v Martine
Str.8 Zberatelská burza v Trencíne
Str.9 Ak chcete ochutnat „Preuger“, musíte sa zastavit v Prievidzi
Str.10 Na Prednej Hore otvorili pivovar
Str.11 Pivovar Huncút
Str.12 Žilina má po 150 rokoch pivovar
Str.13 Zberatelstvo ma stále baví, ešte nekoncím
Str.14 Nové konciny, nové krajiny, nové pivá
Str.16 Bieloruské prekvapenia
Str.18 O pive – Výroba piva
Str.20 III. stretnutie zberatelov BCWC
Str.21 Pozvánky na zberatelské burzy
Str.22 Krížovka
Str.23 Novinky slovenských pivovarov – Pivné etikety
č. 75 - 3/2017
č. 76 - 4/2017


Copyright © 2017