Časopis Pivné Hobby

2019
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2019 (XXI. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 81 - 1/2019
č. 82 - 2/2019
str. 02 Novinky slovenských pivovarov - PT
str. 04 Infoservis
str. 05 Príhovor prezidenta SAHP
str. 06 IV. Stretnutie BCWC
str. 07 História pivovarníctva v Argentíne
str. 08 2% podielovej dane
str. 09 Anketa 2018
str. 10 Anketa o najzaujímavejší článok
str. 11 Výročná členská schôdza
str. 11 Piveti klub bilancoval
str. 12 Výročná členská schôdza Porter clubu
str. 13 Výročná schôdza KZPS Nové Mesto nad Váhom
str. 14 Včelári chceli uhasiť smäd. Tak si založili pivovar
str. 14 V Ružinove otvorili pivovar
str. 15 O pive
str. 17 Ukrajinské stretnutie zberateľov
str. 19 Prehľady zbierok 2018
str. 20 Prehľady zbierok TOP 10 Odbory
str. 21 Prehľady TOP 10 Etikety
str. 22 Medzinárodné prehľady zbierok
str. 24 Hodnotenie aktivity
str. 25 Pozvánky na zberateľské burzy
str. 26 Krížovka
str. 27 Účtenky
/*82*/
č. 83 - 3/2019
č. 84 - 4/2019
/*83*/
/*84*/


Copyright © 2019
2018
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2018 (XX. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 77 - 1/2018
č. 78 - 2/2018
Str.2 Novinky PT
Str.4 Infoservis
Str.5 Príhovor prezidenta SAHP
Str.6 2% podielovej dane
Str.6 IV. Stretnutie BCWC
Str.7 Argentína
Str.8 Anketa 2017
Str.9 Anketa o najzaujímavejší článok
Str.9 Inzercia
Str.10 16. Záhorácka pivná burza
Str.11 Výročná členská schôdza Porter clubu
Str.11 Piveti klub bilancoval
Str.12 V Bratislave nič nové – „Loď pláva ďalej“
Str.13 Výročná schôdza KZPS Nové Mesto nad Váhom
Str.14 V Bojniciach si môžete opäť vychutnať remeselné pivo
Str.15 O pive – ležiaky
Str.18 Prehľady zbierok 2017
Str.19 Medzinárodné prehľady zbierok etikiet
Str.20 Hodnotenie aktivity
Str.21 Pozvánky na zberateľské burzy
Str.22 Krížovka
Str.23 Novinky PE
Str.2 Novinky PT
Str.4 Infoservis
Str.5 Koordinačná porada SAHP
Str.6 IV. Stretnutie BCWC
Str.6 Argentína
Str.7 26. košická pivná burza
Str.9 Medzinárodná burza zberateľov v Martine
Str.10 26. zberateľská burza v Trenčíne
Str.12 Výročná schôdza Kaltenecker klubu
Str.12 Inzercia
Str.13 Kočovné pivovary k nám prinášajú unikátne pivá
Str.17 Pivovary Topvar, a.s. mení meno
Str.17 Dve zlaté pre pivovar Hurbanovo
Str.18 Vydarená cesta za pivom do Gambie
Str.19 Potulky po bratislavských pivovaroch
Str.20 Degustačný večer v Damian beer & Ale pube
Str.21 O pive
Str.23 Južná Morava – oblasť dobrého vína, ale už aj piva
Str.24 Prehľady zbierok - Odbory
Str.25 Pozvánky na zberateľské burzy
Str.26 Krížovka
Str.27 Novinky PE
č. 79 - 3/2018
č. 80 - 4/2018
Str.2 Novinky PT
Str.4 Infoservis
Str.5 2% podielovej dane
Str.5 IV. Stretnutie BCWC
Str.5 Argentína
Str.7 65 rokov píseckeho klubu zberateľov
Str.8 44. Medzinárodné stretnutie zberateľov pivných suvenírov
Str.9 Jubileum Kaltenecker clubu Rimavská Sobota
Str.10 Žilinská burza
Str.11 17. Burza Klubu Bystričan
Str.12 Od koníčka k živobytiu
Str.13 Slovenské pivovarnícke novinky 1
Str.14 Mapa slovenských pivovarov
Str.16 Slovenské pivovarnícke novinky 2
Str.17 Rodinný mikropivovar Hudák
Str.18 Slovenská pivná korunka 2018
Str.19 O pive
Str.20 Dovolenka vs. pivovary
Str.23 O nás ...
Str.25 Pozvánky na zberateľské burzy
Str.26 Krížovka
Str.27 Novinky PE
str.02 Novinky slovenských pivovarov – Pivné tácky
str.04 Infoservis
str.05 Informácia z koordinačnej porady
str.05 Ponuka služieb na rok 2019
str.07 20. rokov SAHP
str.09 IV. Stretnutie BCWC
str.11 Stretnutie zberateľov v Novom Meste
str.12 Medzinárodné stretnutie zberateľov pivných suvenírov v Martine
str.13 17. Záhorácka pivná burza
str.13 Spomienka na Jána Dobšinského
str.14 16 čísel, ktoré hovoria veľa o slovenskom pive
str.15 Talianske stretnutie zberateľov vrchnákov Florencia 2018
str.16 Dobrodružná cesta vlakom
str.17 Autom po Maďarsku
str.18 Potulky po bratislavských pivovaroch
str.22 Deň otvorených dverí pivovaru Urpiner
str.23 O pive
str.26 Krížovka
str.27 Novinky slovenských pivovarov – Pivné etikety


Copyright © 2018
2017
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2017 (XIX. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 73 - 1/2017
č. 74 - 2/2017
Str.2 Novinky PT
Str.4 Infoservis
Str.5 Príhovor prezidenta SAHP
Str.6 2% podielovej dane
Str.6 Inzercia
Str.7 Anketa 2016
Str.8 Anketa PH
Str.9 Výrocná schôdza klubu Revúcan
Str.9 Výrocná schôdza Piveti klubu
Str.10 Výrocná clenská schôdza KZPS Nové Mesto nad Váhom
Str.11 Výrocná schôdza Danubius
Str.12 Výrocná schôdza Porter
Str.13 Prehlady zbierok TOP 10 A
Str.14 Etikety – pocet umiestnení v TOP 10
Str.15 Odbory – pocet umiestnení v TOP 10
Str.16 Bystrické pivovary Ostatné
Str.17 Bystrické pivovary Perla
Str.18 ASAHI
Str.19 TOPVAR/ASAHI
Str.20 Hodnotenie aktivity
Str.21 Pozvánky na burzy
Str.22 Krížovka
Str.23 Novinky PE
Str.2 Novinky slovenských pivovarov – Pivné tácky
Str.4 Infoservis
Str.5 Informácia z koordinacnej porady SAHP
Str.6 2% podielovej dane
Str.6 Poznávací zájazd do Belehradu
Str.7 Košická jubilejná burza
Str.8 Opät dobrá burza v Martine
Str.8 Zberatelská burza v Trencíne
Str.9 Ak chcete ochutnat „Preuger“, musíte sa zastavit v Prievidzi
Str.10 Na Prednej Hore otvorili pivovar
Str.11 Pivovar Huncút
Str.12 Žilina má po 150 rokoch pivovar
Str.13 Zberatelstvo ma stále baví, ešte nekoncím
Str.14 Nové konciny, nové krajiny, nové pivá
Str.16 Bieloruské prekvapenia
Str.18 O pive – Výroba piva
Str.20 III. stretnutie zberatelov BCWC
Str.21 Pozvánky na zberatelské burzy
Str.22 Krížovka
Str.23 Novinky slovenských pivovarov – Pivné etikety
č. 75 - 3/2017
č. 76 - 4/2017
str. 4 Infoservis
str. 5 Celosvetové stretnutie v Po?sku
str. 7 Pivná atmosféra v Belehrade
str. 8 Burza v Banskej Bystrici
str. 8 Žilinská burza
str. 9 30 najleších pív Slovenska 2017
str.10 50 rokov piva Šariš
str.10 Buntavar a Dobré ?asy sa spojili. Vzniká nový pivovar
str.11 Pivovar Ba?ak v Partizánskom
str.12 Pivo má povzbudi?, nie utlmi?
str.13 V Detve pripravujú Podpolianský str. Pivovar
str.13 Handlov?ania už nebudú Prievidžanom závidie? pivovar
str.13 Na východe plánujú vzkriesi? str. pivovarskú legendu
str.14 Mapa slovenských pivovarov
str.16 Najmladší z rodu Danubiusu – Žralok vrchnákov
str.19 Nové Mesto
str.22 Od chme?u k pivu
str.23 Na pivo do južnej Afriky
str.24 Hodnotenie aktivity
str.25 Pozvánky na zberatelské burzy
str.26 Krížovka
str.02 Novinky slovenských pivovarov – Pivní tácky
str.08 Stretnutie zberate?ov v Novom Meste
str.09 Jubilejná burza v Martine
str.10 Porter club v Martine má 25 rokov
str.11 Láska k pivu vyústila až do vybudovania pivovaru
str.12 ?alší pivovar v Žiline
str.13 Z dejín pivovarníctva v Trencianskej stolici
str.16 Badínsky pivný fest
str.17 O pive – pivné štýly
str.19 Cassovia klub na výlete za pivom
str.21 Pivné zážitky z Moskvy
str.22 Víkend na Šumave
str.23 Krígle slovenských pivovarov
str.27 Novinky slovenských pivovarov – Pivné etikety


Copyright © 2017
2016
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2016 (XVIII. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 69 - 1/2016
č. 70 - 2/2016
Str.4 Infoservis
Str.5 Príhovor prezidenta SAHP
Str.6 2% podielovej dane
Str.6 Poznávací zájazd
Str.7 Anketa 2015
Str.8 Najzaujímavejší článok Pivného hobby
Str.9 Výročná schôdza klubu Revúčan
Str.9 Piveti klub hodnotil
Str.10 Výročná schôdza Porter clubu v Martine
Str.11 Výročná členská schôdza a voľby v KZPS Nové Mesto nad Váhom
Str.12 Pivovar s nádychom silných motorov
Str.12 Inzercia
Str.13 Pivovar Čierňan
Str.14 Sládka zo „Síně slávy českého pivovarství „ nájdete v Kláštornom pivovare
Str.15 Žilinské pivovary
Str.16 Na návšteve u Jána Kupku
Str.18 Etikety – počet umiestnení v TOP 10
Str.19 Medzinárodné prehľady zbierok etikiet
Str.20 Hodnotenie aktivity
Str.21 Pozvánky na burzy
Str.22 Krížovka
Hobby 69
Str.4 Infoservis
Str.5 Koordinacná porada SAHP
Str.6 Poznávací zájazd do Budapešti
Str.6 Medzinárodný prehlad etikiet
Str.7 Košická pivná burza
Str.8 Penzión Cierna pani v Martine privítal zberatelov
Str.8 Zberatelská burza v Trencíne
Str.9 2.výrocie pivovaru Lanius
Str.10 Na pive u Franza
Str.11 Donovalský pivovar -poctivé pivo Pociatku
Str.12 Pivo na mieru pre Martincanov
Str.13 Pivo na mieru pre Martincanov
Str.14 Ružinovský pivovar Komín nájdete pod,,komínom“
Str.15 Zlatý Bažant 73 – pivo inšpirované minulostou
Str.15 Urpiner na Pohode
Str.16 História sklenených pivných fliaš
Str.18 Výlet za pivom k susedom
Str.19 Repete cesta do Senegalu
Str.20 Hirschaid 2016
Str.21 Na návšteve u Ruda Besedica
Str.23 Zlatá pivní pecet
Str.23 Salón piva sa rozširuje .V lete zavíta do Nitry
Str.24 Hodnotenie aktivity
Str.25 Pozvánky na zberatelské burzy
Str.26 Krížovka
Hobby 70
č. 71 - 3/2016
č. 72 - 4/2016
 
Hobby 71
  Hobby 72


Copyright © 2016
2015
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2015 (XVII. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 65 - 1/2015
č. 66 - 2/2015
Str.4 Infoservis
Str.5 Príhovor prezidenta SAHP Str.6 Anketa 2014
Str.7 2% podielovej dane
Str.7 Pripravujeme zájazd SAHP
Str.8 Výročná členská schôdza v Trenčíne
Str.8 Piveti klub bilancoval
Str.9 Výročná schôdza Porter clubu
Str.9 Výročná schôdza klubu Revúčan
Str.10 Výročná členská schôdza KZPS Nové Mesto nad Váhom
Str.11 Danubius klub hodnotil
Str.12 Predstavujeme Vám pivovar Šariš
Str.15 História SAB Miller
Str.16 Fabrika the beer pub
Str.17 Dunajský pivovar
Str.18 Prešovský pivovar
Str.19 Na návšteve u Jána Pokrievku
Str.21 História pivnej etikety
Str.22 Prehľady zbierok
Str.23 Inzercia, PeHa monitor,členské PH
Str.24 Hodnotenie aktivity
Str.25 Pozvánky na burzy
Str.26 Krížovka
Hobby 65
str. 2 Novinky – pivné tácky
str. 4 Infoservis
str. 5 Koordinacná porada SAHP
str. 6 Svet piva 2015
str. 6 Revúcan klub na burzách
str. 7 Velkonocná cesta po pivovaroch
str. 8 Zberatelská burza v Trencíne
str. 8 Pár postrehov z košickej pivnej burzy
str. 9 Predstavujeme Vám pivovar Steiger
str. 11 Táborské pivné slávnosti
str. 11 Heineken Slovensko prichádza s novým dizajnom obalov
str. 12 Kaltenecker chystá rozšírenie
str. 12 Banskobystrický pivovar vyrába Dia pivo
str. 13 Pieštanský pivovar
str. 14 Lužiny
str. 15 Pivovarnícky obor
str. 16 II. stretnutie zberatelov BCWC
str. 17 Na návšteve u Juraja Bednarcíka
str. 19 Novinky slovenských pivovarov – pivové poháre
str. 20 Hodnotenie aktivity
str. 20 Inzercia
str. 21 Pozvánky na burzy
str. 22 Krížovka
str. 23 Novinky pivné etikety, plechovky
Hobby 66
č. 67 - 3/2015
č. 68 - 4/2015

Hobby 67

Hobby 68


Copyright © 2015
2014
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2014 (XVI. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 61 - 1/2014
č. 62 - 2/2014
str. 2 Novinky Slovenských pivovarov – pivné tácky
str. 3 Editorial
str. 4 Infoservis
str. 5 Príhovor prezidenta SAHP
str. 6 15.rokov činnosti SAHP
str. 7 2% podielovej dane
str. 7 Pripravujeme zájazd SAHP
str. 8 Predstavujeme Vám
str.10 Anketa 2013
str.11 Záhorácka pivná burza
str.11 Výročná členská schôdza Piveti klubu
str.12 Výročná členská schôdza Porter klubu
str.13 Výročná členská schôdza KZPS Nové Mesto nad Váhom
str.14 Každý deň so Steinom
str.15 Nové slovenské pivovary
str.16 Minipivovary pribúdajú no tiež aj rýchlo končia
str.16 Minipivovar Štamgast
str.16 Labológia
str.17 Môj kovový svet
str.18 Naj...roka
str.19 Fľaškové opojenie v Senegale
str.20 Čo Vás najviac zaujalo v Pivnom hobby
str.20 Inzercia
str.21 Hodnotenie aktivity
str.22 Pozvánka na burzy
Hobby 61
str. 4 Infoservis
str . 3 Informácia zo 17.výrocnej koordinacnej porady
str . 4-5 Marcové výlety do Ciech
str. 6 2% podielovej dane
str. 6 Poznávací zájazd SAHP
str. 7 Predstavujeme Vám
str. 9 15 rokov Piveti klubu
str.10 Prvá burza pivárov v Revúcej
str.11 Trenciansky pivovar Lanius
str.12 Aktuálne o pivovare Kaltenecker
str.13 Pozvánka na Slovak Homebrewing Star
str.14 Táborské pivné slávnosti
str.15 Znacka Topvar má 50 rokov
str.15 Heineken Slovensko má nového GR
str.16 História starého banskobystrického pivovaru
str.17 Zberatelská všestranost
str.18 Tegestológia
str.19 PeHa meter
str.19 Inzercia
str.20 Poháre slovenských pivovarov
str.21 Hodnotenie aktivity
str.22 Pozvánky na burzy
Hobby 62
č. 63 - 3/2014
č. 64 - 4/2014
str.4 Infoservis
str.5 Pobaltská Litva
str.6 Predstavujeme Vám
str.8 Burza pod Urpínom
str.8 Žilinská 15. jubilejná burza
str.10 Slovak homebrewing star
str.11 V Cassovare sa opät varí
str.12 Ked sa povie „Bystranský medved“ alebo „Zipser Beer“
str.13 Mukacevský pivozávod
str.15 Výrocné ceny slovenskej pivovarníckej akadémie
str.15 Slovenská pivná korunka
str.16 Ocenenia slovenských pivovarov
str.17 Pivovar Mariannus
str.17 Teplé leto a studené pivo
str.18 Moja plechovková zberatelská vášen
str.18 História pivných plechoviek
str.19 II. stretnutie BCWC
str.20 PeHamonitor
str.20 Pozvánky na pivovarské akcie
str.21 Hodnotenie aktivity
str.22 Pozvánky na zberatelské burzy
str.22 Inzercia
Hobby 63
str.4 Infoservis
str.5 Koordinacná porada SAHP
str.6 Co Vás najviac zaujalo v Pivnom hobby, Prehlady zbierok
str.6 Ponuka služieb na rok 2015
str.7 Stretnutie zberatelov v Novom Meste
str.8 13. záhorácka burza
str.8 II. stretnutie zberatelov BCWC
str.9 Predstavujeme Vám hurbanovský pivovar
str.12 História Heineken
str.13 Na záhorí otvorili nový pivovar
str.14 Pivovar Šemrák
str.14 Rožnavské pivo sa spojilo s tokajským vinárstvom
str.15 Prekvapenia pivovaru Lanius
str.15 15 rokov spolupráce
str.16 Kocovné pivovary
str.18 Moje zberatelstvo
str.19 História pivnej korunky
str.20 PeHamonitor, Inzercia
str.21 Hodnotenie aktivity
str.22 Pozvánky na zberatelské burzy
Hobby 64


Copyright © 2014
2013
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2013 (XV. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 57 - 1/2013
č. 58 - 2/2013
str. 2 Infoservis
str . 3 Príhovor prezidenta SAHP
str . 4 11.záhorácka burza
str. 4. 2% podielovej dane
str. 5 Prehľady zbierok za rok 2012
str. 6 Najkrajšie etikety, tácky, korunkové uzávery a plechovky
str. 7-8 Za pivom som bol už aj v južnej Ázii
str. 9 TOP zberatelia slovenských pohárov
str. 9 Zberateľská všestrannosť
str.10 Zo zákulisia prípravy Celosvetového stretnutia zberateľov v Martine
str.11 Bystričan klub v pivovare Steiger Vyhne
str.12 Čo Vás najviac zaujalo v pivnom hobby
str.13 Novinky zo Slovenských pivovarov
str.14 Je to ešte pivo ...alebo zázrak?
str.15 Ochutnajte chuť Pezinka
str.16-17 Poháre zo slovenský pivovarov XIII
str.18-19 Pohľad do zbierky vtipov o pive
str.20-21 Nostalgické spomienky
str.22 Hodnotenie aktivity
str.23 Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 57
str. 2 Infoservis
str . 3 Závery zo 16.výročnej koordinačnej porady
str . 4-5 Marcové výlety do Čiech
str. 6 Fotogaléria z búrz
str. 7-8 Malá pivná cesta
str. 9 Rekonštrukcia Bytčianskeho pivovaru
str.10-11 Nostalgické spomienky
str.12 Celosvetové stretnutie v Martine sa blíži
str.13 Slávnosti piva2013 v Tábore
str.13 Ponuka surovín pre homebrewárov
str.14 Hodnotenie aktivity
str.15 Pozvánky na zberateľské burzy
č. 59 - 3/2013
č. 60 - 4/2013
str. 3 Infoservis
str . 4 Stretnutie zberateľov v Žiline
str . 4 12.stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici
str. 5-7 Cassovia klub na južnej Morave
str. 8-9 Tri dni v Českej republike
str.10-11 Novinky zo Slovenských pivovarov
str.12-13 Predstavujeme nové minipivovary
str.14 Pivná Bratislava
str.15 Po roku znova v Kapverdách
str.16-18 Poháre Slovenských pivovarov XIV.
str.19 Blížia veľká udalosť pre zberateľov
str.20 Máme aj neprajníkov
str.21 Hodnotenie aktivity
str.22 Pozvánka na zberateľské burzy
Hobby 59
str . 3-4 Porada VR SAHP
str . 4 Príhovor prezidenta SAHP
str. 5 Kalendár zberateľských stretnutí na rok 2014
str. 6 -7 Zberateľský svet sa stretol v Martine
str. 8 -16 Nominácie do ankiet
str. 17 Anketa o najkrajšiu pivnú etiketu, tácku, plechovku a korunkový uzáver
str.17 Máme nový klub zbrateľov v Revúcej
str.17 Inzercia
str.18 Porter club na zájazde v Maďarsku
str.19 Košice v znamení piva
str.20 Zberateľské osobnosti SAHP
str.20 Plaketa Jana Fiedlera
str.21 Hodnotenie aktivity
str.21 Niekoľko viet na rozlúčku - Ján Pokrievka
str.22 Ponuka služieb na rok 2014
str.22 Prehľady zbierok za rok 2013
str.22 PF 2014
Hobby 60


Copyright © 2012
2012
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2012 (XIV. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 53 - 1/2012
č. 54 - 2/2012
Str. 2. Infoservis
Str. 3. Príhovor prezidenta SAHP
Str. 4. Zájazd SAHP do Luxemburska
Str. 4. 2% podielovej dane
Str. 4. Inzercia
Str. 5. Záhorácka pivná burza
Str. 6. Porter club v Martine hodnotil a plánoval
Str. 7. Zájazd Cassovia klubu po severomoravských minipivovaroch
Str. 9. Máme nový klub zberateľov
Str. 10. Aj v malej Andorre varia pivo
Str. 11. Slovenskí zberatelia na Ukrajine
Str. 12. Najkrajšie etikety, tácky, korunky a plechovky
Str. 13. Prehľady zbierok za rok 2011
Str. 14. Poháre zo slovenských pivovarov – XI.
Str. 16. Predstavujeme nového zberateľa
Str. 16. Nové záhadné pivo
Str. 17. Porter club ponúka klubové kalendáre
Str. 17. Ďalšie série kalendárikov z edície naše a svetové pivovary
Str. 18. Zakladá sa svetová zberateľská organizácia
Str. 19. IV.ročník Slovak homebrewing star
Str. 21. Čo Vás najviac zaujalo v Pivnom hobby
Str. 21. Zberateľská všestrannosť
Str. 21. Pivokvíz o ceny
Str. 22. Hodnotenie aktivity
Str. 23. Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 53
Str. 2 Infoservis
Str. 3 Z 15. koordinačnej porady SAHP
Str. 4 Zájazd do Luxemburska
Str. 5 Bystričan klub v Trenčíne
Str. 6 Martinská burza
Str. 7 Zlákali ma aj Kapverdy
Str. 8 Pivokvíz o ceny
Str. 8 Inzercia
Str. 9 Predstavujeme: Ing. Miloš Kováč
Str. 9 Cez snehovú kalamitu na košickú burzu
Str.10 Novinky z banskobystrického pivovaru
Str.11 Pivovar Sandorf chystá Záhorácky pivný festival
Str.12 Novinky zo slovenských pivovarov
Str.14 Veľká séria etikiet Pardál láka
Str.16 Poháre zo slovenských pivovarov – XII.
Str.19 Degustačná súťaž – Biela vrana 2012
Str.20 Opäť sa pripravuje domovaričská pivománia
Str.21 Odovzdávali sa výročné ceny Slovenskej pivovarníckej akadémie
Str.22 Hodnotenie aktivity
Str.23 Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 54
č. 55 - 3/2012
č. 56 - 4/2012
str. 2 Infoservis
str. 3 Opustili nás dve zberateľské osobnosti
str. 4 Rožňavská burza
str. 4 Bystričania v Žiline
str. 5 Bystričan klub nechýbal ani v Bratislave
str. 6 Burza pod Urpínom
str. 7 Kaltenecker klub v Banskej Bystrici
str. 8 Zážitky z Francúzka a Luxemburska
str. 9 Prvé celosvetové stretnutie zberateľov bude v Martine
str.10 Zájazd Porter clubu sa vydaril
str.11 Kalteneker v Rožňave v novom šate
str.12 Pivná burza a pivný festival v Olomouci
str.14 Jubileum Porter clubu
str.15 Novinky z pivovarov
str.17 Poháre zo Slovenských pivovarov – Xll
str.19 Slovak homebrewing star 2012
str.20 ll.ročník celoštátnej degustačnej súťaže domovaričská pivománia
str.21 Inzercia
str.21 Čo s etiketami homebrewárov?
Str.22 Hodnotenie aktivity
Str.23 Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 55
str. 2 Infoservis
str . 3 Závery z rokovania VR SAHP
str . 4 Termíny zberateľských búrz
str. 5 40.Medzinárodná burza zberateľov v Martine
str. 6 Porter club oslavoval
str. 7 Premierová burza v Novom Meste nad Váhom
str. 8 Ďalší úspešný výlet na Moravu
str. 9 Moja trinásta ukrajinská burza
str.10 Letná tour za pivom a etiketami
str.11-17 Nominácie do ankiet
str.18 Pressburger"s minibrewery tour 2012
str.20 Potulky mestom za históriou pivovarníctva
str.20 Deň otvorených dverí Banskobystrického pivovaru
str.21 Danubius klub v Bratislave má 25 rokov
str.21 Domovaričská pivománia 2012
str.22 Hodnotenie aktivity
str.23 Dôležité informácie pre kluby na rok 2013
Hobby 56


Copyright © 2012
2011
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2011 (XIII. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 49 - 1/2011
č. 50 - 2/2011
Str. 2. Infoservis
Str. 3. Príhovor Prezidenta SAHP
Str. 4. Ďalšia pivná burza v Jablonici
Str. 5. Pripravuje sa znovu zájazd do Drážďan
Str. 5. Venujte 2% podielovej dane
Str. 5. Zberateľská všestrannosť
Str. 6. Výročná schôdza Piveti klubu
Str. 6. Výročná schôdza Porter clubu Martin
Str. 7. Najkrajšie etikety, tácky, korunky a plechovky
Str. 8. Prehľady zbierok za rok 2010
Str. 9. Zaujímavá degustácia porterov
Str. 9. Reakcia na článok o starých etiketách
Str.10. Nové kalendáriky na rok 2011
Str.11. Novinky zo slovenských pivovarov
Str.12. Poháre zo slovenských pivovarov
Str.14. Medzinárodné prehľady etikiet
Str.15. Za Oktoberfestom do Kanady
Str.18. Slovak homebrewing star
Str.20. V Martine sa opäť začne variť pivo
Str.20. Malý pivovar by mal vyrásť aj na Záhorí
Str.20. Zakladá sa sekcia homebrewingu
Str.21. Vedomostná súťaž
Str.21. Anketa o najzaujímavejší článok
Str.21. Inzercia – výmena – predaj – kúpa
Str.22. Hodnotenie aktivity
Str.23. Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 49
Str. 2. Infoservis
Str. 3. Máte pred sebou jubilejné Pivné hobby
Str. 4. XIV. Výročná koordinačná porada
Str. 5. Výročná členská schôdza Klubu Bystričan
Str. 5. Jeden pivný deň Porter clubu
Str. 6. Z redakčnej pošty
Str. 6. Myslel som si, že mám kamaráta
Str. 7. Zájazd SAHP do Dresden
Str. 8. Stretnutie zberateľov v Martine
Str. 9. Plavba za pivom po južnom Karibiku
Str. 11. Meštianske domy a pivovary v Chomutove
Str. 13. Novinky zo slovenských pivovarov
Str. 15. Poháre zo slovenských pivovarov – VIII.
Str. 17. Sekcia Homebrewingu je založená
Str. 18. Prievalský pivovar Sandorf
Str. 19. Prvý minipivovar v Martine je realitou
Str. 21. Vedomostná súťaž
Str. 21. Inzercia – Výmena – Predaj - Kúpa
Str. 21. Odmeny za aktivitu
Str. 22. Hodnotenie aktivity
Str. 22. Zájazd SAHP do Bulharska
Str. 23. Pozvánky na zberateľské stretnutia
Str. 24. 5. Pivné slávnosti pivovaru Kaltenecker
Hobby 50
č. 51 - 3/2011
č. 52 - 4/2011
Str. 2. Z atmosféry SHS 2011
Str. 3. Jubilejná burza klubu Bystričan
Str. 3. Medzinárodná burza v Bratislave
Str. 4. Stretnutie zberateľov v Žiline
Str. 4. Pivné burzy u susedov v Poľsku
Str. 5. Jubileum klubu Bystričan
Str. 7. Pivná izba vďaka TV JOJ
Str. 8. Naša prvá tohtoročná cesta do Nemecka
Str. 9. Na stretnutie do Jirkova
Str.11. Tradičný výlet do Jirkova
Str.12. Novinky zo slovenských pivovarov
Str.14. Novinky pivných etikiet Banskobystrického pivovaru v roku 2011
Str.15. Nová publikácia – Pošumavské pivovary
Str.16. Poháre zo slovenských pivovarov – IX.
Str.18. Domovaričská pivománia
Str.19. Pivné slávnosti v Rožňave
Str.20. Sessler sa predstavuje
Str.21. Vedomostná súťaž, Inzercia, Pivokvíz so Sesslerom
Str.22. Hodnotenie aktivity
Str.22. Burzy v zahraničí
Str.23. Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 51
Str.2. Infoservis
Str.3. Informácia z Porady SAHP
Str.4. Plán zberateľských stretnutí v roku 2012
Str.5. Zájazd na burzu do Luxemburska
Str.5. Klub Bystričan na dňoch otvorených dverí
Str.6. Burza v Martine
Str.7. Tam sme ešte neboli
Str.8. Narýchlo za pivom do Grécka
Str.9. Novinky z pivovarov
Str.10. Novinky z pivovarov
Str.11. Domovaričská pivománia
Str.18. Poháre zo slovenských pivovarov – X.
Str.20. Nové minipivovary v Českej republike
Str.21. Vedomostná súťaž
Str.21. Nový katalóg pivných tácok
Str.22. Hodnotenie aktivity
Str.23. Objednávky a ankety
Hobby 52


Copyright © 2011
2010
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2010 (XII. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 45 - 1/2010
č. 46 - 2/2010
2 Infoservis
3 2% podielovej dane
3 Ponuka zájazdov
4 8.Záhoracká burza
4 Stretnutie zberateľov v Prahe
5 Najkrajšie etikety, tácky, korunky a plechovky
6 Prehľady zbierok za rok 2009
7 Porter club má svoju klubovňu
7 Výročná schôdza Porter clubu
8 Poháre zo slovenských pivovarov – III.
11 Nové kalendáriky na tému pivo
12 Prvé známky u územia Slovenska
14 Pivné tácky v našich zbierkach
16 Pivný sen majú v Liptovskom Mikuláši
17 ETTA club v Třebíči oslávil 40 rokov
18 Na železničnej stanici dostanete pivo z emirátov
18 Značková predajňa nemeckého piva Krombacher
19 Ďalšie nové minipivovary v Čechách
20 Nová pivovarnícka literatúra
21 Vedomostná súťaž
21 Inzercia na webových stránkach SAHP
22 Anketa o najzaujímavejší článok
22 Medzi zberateľov prenikol už aj Facebook
23 Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 45
2 Infoservis
3 Výročná koordinačná porada
4 Aktuálna ponuka zájazdov SAHP
4 Vyhodnotenie aktivity
5 Golem privítal znovu zberateľov
5 Martinská burza
6 Za Bosmanom do Szczecina
7 Kaltenecker sa prezentoval v Banskej Bystriciv 7 Spomienky na martinský pivovar
8 Po prvý krát cez rovník za pivom
10 Novinky a zaujímavosti na slovenských plechovkách
11 Olomoucký pivný festival
12 Novinky zo slovenských pivovarov
13 Poháre zo slovenských pivovarov IV.
16 Pivné tácky v našich zbierkach II.
18 Pivné slávnosti v českom Tábore
19 Bratislavský mešťanský pivovar
19 Pekná prezentácia nášho hobby v tlači
20 II. Ročník medzinárodnej súťažnej degustácie domácich pív na Slovensku
21 Vedomostná súťaž
21 Zberateľské burzy v zahraničí
22 Hodnotenie aktivity, inzercia
23 Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 46
č. 47 - 3/2010
č. 48 - 4/2010
 
Hobby 47
  Hobby 48


Copyright © 2010
2009
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2009 (XI. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 41 - 1/2009
č. 42 - 2/2009
Informačný servis
Pár slov od nového prezidenta
2% podielu dane opäť aktuálne
Ponuka zájazdov SAHP
Bilancovanie Piveti klubu v Žiline
7.Záhorácka pivná burza v Jablonici
Výročná členská schôdza Porter clubu
Pohľad na slovenské burzy v roku 2008
Najkrajšie etikety, tácky, korunky a plechovky
Prehľady zbierok za rok 2008
Zbierka súdkov ako dekorácia pohostistva
Pivné súdky sa stali mojim hobby
10 rokov od založenia klubu v Prahe
20.výročie Rytíř klubu v Jirkove
Nové série kalendárikov
Nový trnavský minipivovar Sessler
Prvý tohtoročný výlet do Prahy
V Sabinove sa tiež varí pivo
Rožňavský Porter
Minipivovary v Komárne a Nemčiciach skončili
Na návšteve v škótskom minipivovare
Pivo na budhistickej Srí Lanke
Česko slovenské pivné festivaly
Historická pivovarnícka literatúra
Nový cenník služieb slovenskej pošty
Inzercia-výmena-predaj-kúpa
Vedomostná súťaž
Čo Vás najviac zaujalo v roku 2008
Výhercovia pivokvízu
Ako ďalej s hodnotením aktivity
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 41
Informačný servis
Informácia z XI.koordinačnej porady SAHP
Informácie zo zberateľských stretnutí
Tradičný program po ceste do Drážďan
Ďalší zájazd pripravujeme do Litvy
Po tretíkrát za pivom v Karibiku
Úspech slovenských pivovarov v Čechách
Novinky zo slovenských pivovarov
Poháre zo slovenských pivovarov
Stojany na tácky v mojej zbierke
John a jeho pivné poháre
Ostravské futbalové pivo Bazal
Třebíčská jedenáctka
Nové minipivovay na českej pivnej scéne
Slovak homebrewing Star 2009
Vedomostná súťaž
Vyhlásenie výsledkov aktivity a ankiet
Hodnotenie aktivity
Zberateľská etika
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 42
č. 43 - 3/2009
č. 44 - 4/2009
Infoservis
Informácie zo zberateľských stretnutí – Bratislava, Rožňava a Banská Bystrica
Jubilejná burza v Žiline
Nový cenník služieb Slovenskej pošty
Pivné hobby mi prináša radosť
Reakcia na spoluprácu s redakciou
Novinky zo slovenských pivovarov
Netradičné pivné veľkonočné sviatky
Baltic beer tour 2009
Slovenská pivná korunka 2009
Poháre zo slovenských pivovarov – II.
Nový bratislavský minipivovar
Slowak homebrewing star 2009
Vedomostná súťaž
Inzercia – výmena – kúpa - predaj
Hodnotenie aktivity
Získali sme viac ako sme očakávali
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 43
Infoservis
Závery z XII. výročnej koordinačnej porady
Pivné hobby prináša radosť všetkým
Martinská burza
Letná burza v Nitre
Ukrajinská burza v Kyjeve
Klub Bystričan na dni otvorených dverí
Porter klub na Haličskom pivnom festivale
Export cisternového piva z ČSSR
Zaujímavé návraty do histórie
Hungary beer tour 2009
Novinky zo slovenských pivovarov
Nominácia do ankety – etikety 2009
Nominácia do ankety – tácky 2009
Nominácia do ankety – plechovky 2009
Nominácia do ankety – kor. uzávery 2009
Etikety banskobystrického pivovaru
Nové minipivovary na Slovensku a v Čechách
Pivovarníctvo v Iráne
Pivo v Palestíne
Vedomostná súťaž
Inzercia – Výmena – Kúpa – Predaj
Hodnotenie aktivity
Ponuka služieb na rok 2010
Hobby 44


Copyright © 2009
2008
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2008 (X. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 37 - 1/2008
č. 38 - 2/2008
Informačný servis
Opäť sa uchádzame o 2% daní
Najstarší slovenský klub mal 20 rokov
Aktuálna ponuka zájazdov SAHP
Pivná burza v Jablonici
Stretnutie zberateľov v Břeclavi
Predvianočná brnenská burza
Prvá tohtoročná burza v Prahe
11.budapeštianska burza
Moskovské stretnutie zberatelov
Najkrajšie etikety, tácky a kor.uzávery
Prehľady zbierok za rok 2007
Zaujímavé slovenské etikety z minulosti
Pivo sa v Poprade nebude variť rok
Bašta – sousedský pivovárek u Bansethu
Staronový pivovarský mništát
V Čechách sa minipivovarom darí
Zberateľská asociácia BAV má 25 rokov
Moje pivné vyznanie
O histórii pivovaru Popper v Bytči
Pivné suveníry v kaviarni penziónu
Inzercia – výmena- predaj - kúpa
Honkog – macao – Kuala Lumpur
Vedomostná súťaž
Čo Vás najviac zaujalo v roku 2007
Hobby 37
Informačný servis
Zberatelske stretnutia
Burza v Szcecine
....
Hobby 38
č. 39 - 3/2008
č. 40 - 4/2008
Informačný servis
Zberatelske stretnutia
Korunkari opat v Nemecku
....
Hobby 39
Desať rokov v čele SAHP
Ponuka zájazdov SAHP
10.výročná koorinačná porada SAHP
Nové zloženie výkonnej rady SAHP
Desať úspešných rokov činnosti SAHP
Zberatelské osobnosti na Slovensku
V Nitre tentokrát pod krídlami Heinekenu
Na burze v Hradci Králové
Do Martina prišli zberatelia z celej Európy
Naše zážitky z Ruska a Ukrajiny
Pivné múzeum v Kašperských Horách
Nový minipivovar v Trnave
Pivo sa bude opäť variť aj v Turci
Prezentácia zberateľstva v B.Bystrici
Ankety na konci roka
Ďalší doplnok do katalógu starých etikiet
Nominácia do ankety – etikety 2008
Nominácia do ankety – tácky 2008
Nominácia do ankety – kor.uzávery 2008
Nominícia do ankety – plechovky 2008
História a súčasnosť pivovaru v B.Bystrici
Zaujímavosti z českého pivovarníctva
Po tretíkrát v Tunisku
Moje domáce degustácie
Vedomostná súťaž
Pivokvíz o ceny
Inzercia – výmena – predaj - kúpa
Hodnotenie aktivity
Ponuka služieb na rok 2009
Kalendár zberateľských búrz
Hobby 40


Copyright © 2008
2007
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2007 (IX. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 33 - 1/2007
č. 34 - 2/2007
Informačný servis
2 % daní pre SAHP v ohrození
Aké zájazdy sa pripravujú v tomto roku
Zo zberateľských stretnutí na konci roka
Dramatický začiatok cesty do Moskvy
Pohľad na 9.maďarskú burzu
Najkrajšie etikety, tácky a kor.uzávery
Prehľady zbierok za rok 2006
Malé domáce pivovarské múzeum
Návšteva argentínskych minipivovarov
Najvzácnejší prírastok do zbierky
Pivné súdky mu prirástli k srdcu
Inzecia – Výmena – Predaj - Kúpa
Je to pivný pohár ?
Z výročného bilancovania Porter clubu
Z histórie košického pivovaru
Gambrinus – nekorunovaný kráľ pivárov
Minipivovar F.R.P. v Zbečne
Etikety Solvayových lomov
Výber zo zahraničných časopisov
Vedomostná súťaž
Čo Vás najviac zaujalo v roku 2006
Hodnotenie aktivity
Pozvánky na burzy v Poľsku
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 33
Informačný servis
Porada výkonnej rady SAHP
2% podielu daní aktuálne
Čo pre Vás pripravujeme
Zo zberateľských stretnutí na Slovensku
Pivné slávnosti a burza v Rožňave
Medzinárodné stretnutie v Martine
Zájazd Dresden 2007
Na burze a v minipivovaroch v Olomouci
Prezentácia zberateľstva na verejnosti
Zberateľské novinky z pivovarov
Na návšteve u Luboša Piroha
Život medzi maratónmi a etiketami
Aktuality zo sveta piva
Inzercia – výmena-predaj-kúpa
V zajatí korunkových uzáverov
Združenie malých pivovarov v Maďarsku
Vedomostná súťaž
Hodnotenie aktivity
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 34
č. 35 - 3/2007
č. 36 - 4/2007
Informačný servis
Tohto roku tesne pod hranicou stotisíc
Piveti klub s novým logom
Porter club pripravuje výstavu
Zo zberateľských stretnutí na Slovensku
Zájazd na burzu do Jirkova
Májová pivná túra po minipivovaroch
Jubilejná burza v Budapešti
Žywiec 2007
Pivné postrehy z Islandu
Na návšteve u J.Slovenčáka
Zberateľské novinky z pivovarov
Novinky do adresára zberateľov
Sedemdesiatka v Karibiku
Na spoločenskom stretnutí Koszeg klubu
Neznáme etikety z Heinekenu
Pivné slávnosti
Nové minipivovary v Čechách a na Slovensku
K pivu patria aj karty
História pivovaru v Hlinsku
Inzercia – výmena – predaj – kúpa
Vedomostná súťaž
Pivokvíz o ceny pivovaru Rychtář
Hodnotenie aktivity
Pozvánky na burzy v zahraničí
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 35
Informačný servis
Výročná koordinačná porada
Porter club predstavil nové logo
Ankety na konci roka
Zo zberateľských stretnutí na Slovensku
V Martine už po tridsiaty krát
Netradičná degustácia pív
Ukrajinská burza v Ľvove
Výstava -Pivo pohľadom zberateľov
Výročné etikety Združenia klubov v ČR
Klubové suveníry Porter clubu
Nominácia etikiet, tácok a KU do ankety
Letné cestovanie nielen za pivom
Nové poháre na slovenskom pivnom trhu
Nové minipivovary na Slovensku a v ČR
Spomienka na Michaela Jacksona
Palestínske pivo Taybeh Beer
Vedomostná súťaž
Inzercia-výmena-predaj-kúpa
Hodnotenie aktivity
Ponuka služieb na rok 2008
Termíny zberateľských stretnutí
Hobby 36


Copyright © 2007
2006
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2006 (VIII. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 29 - 1/2006
č. 30 - 2/2006
Informačný servis
Venujte 2% svojej dane v prospech SAHP
Aktuálna ponuka zájazdov SAHP
Zo zberateľských búrz
Splnený sen - navštívil som Moskvu
Na návšteve u Martina Velčického
Predstavujeme zahraničných zberateľov
Topvar a Pilsberg obhájili prvé miesta
Prehľady zbierok za rok 2005
Pražské minipivovary očami zberateľa
Nová kniha o českom pive
Zberateľské novinky z pivovarov
Časopis moskovského klubu zberateľov
Belgická servisná služba etikiet
Bola vydaná 10. séria kalendárikov
Vo Fínsku to pivári nemajú ľahké
Zberateľské burzy v zahraničí
Pivo sa pije aj v Mongolsku
Aktuálne údaje do adresára zberateľov
Čo sa písalo o pive v roku 1950
Výber zo zahraničných časopisov
Inzercia: výmena-predaj-kúpa
Nový cenník služieb slovenskej pošty
Súťaž so Šarišom
Anketo o najzaujímavejší článok
Hodnotenie aktivity
Obľúbený Pivokvíz končí
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 29

Informačný servis

Porada Výkonnej rady SAHP

Internetové stránky SAHP

Z činnosti Danubius clubu v Bratislave

Košická burza zberateľov v Goleme

Vyhodnotenie ankety v Martine

Stretnutie zberateľov v Trenčíne

V Martine opäť s Topvarom

Košičania na Varšavskej burze

Dva dni plné pekných zážitkov

Na návšteve u Martina Turčana

Zberateľské novinky z pivovarov

Významné zmeny v pivovare Kaltenecker

Domáce varenie piva

Predstavujeme zahraničných zberateľov

Najkrajšie etikety, tácky a korunky v Čechách

Prehľady zbierok

Čo sa písalo o pive v roku 1950

Nová publikácia – Slovenské minipivovary

Výber zo zahraničných časopisov

Inzercia-výmena-predaj-kúpa

Súťaž zo Šarišom

Pivokvíz o pivné tácky

Súťaž opäť aj na Internete

Hodnotenie aktivity

Pred zájazdom na burzu do Plzne

Pozvánky na zberateľské burzy

Hobby 30
č. 31 - 3/2006
č. 32 - 4/2006
Informačný servis
Členovia Kaltenecker klubu vystavovali
Zo zberateľských búrz na Slovensku
Bohatý program pri ceste do Jirkova
Pivné putovanie po Čechách
Poľské pivovary nás očarili
Jarná maďarská burza v Soproni
Za päť dní sme videli 22 pivovarov
Zájazd SAHP na burzu do Plzne
Zberateľské novinky z pivovarov
Na návšteve u Hanzelovcov
Železničné vagóny
Malé zamyslenie nad námetovými zbierkami
Inzercia-výmena-predaj-kúpa
Budějovický Budvar n.p.
Súťaž zo Šarišom
Pivokvíz o ceny Budvaru
Vedomostná súťaž na Internete
Hodnotenie aktivity
Smutné oznámenie
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 31
Informačný servis
Výročná koordinačná porada SAHP
Termíny zberateľských búrz - 2007
Z redakčnej pošty
Zo zberateľských búrz na Slovensku
Martinská burza sa opäť vydarila
Pivo z Barmy zaujalo najviac
Na ukrajinskej burze v Kyjeve
Tradičná výstava v Trenčíne
Predstavujeme zahraničných zberateľov
Veľká cesta za pivom po Balkáne
Spoznávanie dánskych minipivovarov
Celoštátne Prehľady zbierok
Anketa „Čo Vás najviac zaujalo?“
Najkrajšie etikety, tácky a uzávery
Nominácie do ankety - 2006
Zberateľské novinky z pivovarov
Inzercia-výmena-predaj-kúpa
Životné jubileum J.Řehuřka
Výčapné plakety, sudové čelá
Ondrej Orlovský opäť na cestách
Nové minipivovary v Čechách
Na návšteve pivovaru v San Marine
Zaujímavosti o nórskom pive a pivovarníctve
Spolupráca so zahraničnými zberateĺmi
Súťaž zo Šarišom
Pivokvíz o ceny Budvaru
Vedomostná súťaž na Internete
Pozvánka na burzu do Rožňavy
Hodnotenie aktivity
Ponuka služieb na rok 2007
Hobby 32


Copyright © 2006
2005
SAHP - Bulletin Pivné Hobby

Časopis Pivné Hobby v roku 2005 (VII. ročník)

PIVNÉ HOBBY

č. 25 - 1/2006
č. 26 - 2/2006

Infoservis
Ohlasy čitateľov
Ponuka zájazdov na rok 2005
Z činnosti SAHP a klubov
Postrehy z búrz doma i v zahraničí
Výsledky ankiet za rok 2004
Celoštátne prehliadky zbierok
Pivné dni a burza v Moskve
Spomienka na Michala Pramuka
Hosť z Francúzka na Slovensku
Predstavujeme Róberta Akopjana z Arménska
Novinky z našich pivovarov
Pivný ráj v Belgicku
Výber zo zahraničných časopisov
Nové poštové poplatky
Inzercia
Hodnotenie aktivity
Súťaže
Pozvánky na burzy

Hobby 25

Infoservis
Z činnosti SAHP a klubov
Informácie z búrz v Košiciach a Trenčíne
Jubilejné stretnutie v Martine
Angličan John Hackworth na Slovensku
Zájazd členov SAHP do Čiech a Nemecka
České pivovary na dobových pohľadniciach
Čo sú to pivné rozetky
Novinky z našich pivovarov
Pivná galéria v Prahe
Třebíčske slávnosti piva
Predstavujeme Pilsberg, s.r.o., Poprad
Čo sa písalo o pive v roku 1950
Výber zo zahraničných časopisov
Inzercia
Hodnotenie aktivity
Pozvánky na burzy

Hobby 26
 
č. 27 - 1/2006
č. 28 - 2/2006
Infoservis
Z činnosti SAHP a klubov
Informácie zo zberaeľských búrz na Slovensku a v zahraničí
Poznatky zo zájazdu SAHP do Čiech
Porter club a Bzstričan klub v Jirkove
Na návšteve v škótskom pivovare Belhaven
Pivo a Švejk
Novinky etikiet
Európska burza v Luxembursku
Výstava svět piva
Staré pivné flaše
Z histórie pivovarníctva
Výber zo zahraničných časopisov
Inzercia
Súťaže
Hodnotenie aktivity
Pozvánky na zberateľské burzy
Hobby 27

Infoservis
Z činnosti SAHP a klubov
Informácie zo zberateľských búrz
Zájazd do Litvy a Maďarska
Výstava a degustácia pív
Dovolenkové zážitky
Na návšteve Švajčiarska
Novinky etikiet
Organizačné pokynz k anketám
Nominácia etikiet, tácok a korunkových uzáverov
Z histórie pivovarníctva
Pivo v Izraeli
Výber zo zahraničných časopisov
Zoznam zahaničných členov
Inzercia
Súťaže
Hodnotenie aktivity
Služby SAHP na rok 2006

Hobby 28


Copyright © 2006

SAHP vydáva pre svojich členov a aj iných záujemcov vlastný informačný bulletin PIVNÉ HOBBY, ktorý vychádza 4 krát za rok (len v slovenskom jazyku), v ktorom informuje svojich členov o rôznych zberateľských akciách, uverejňuje zaujímavé články o zberateľstve, predstavuje rôznych špičkových zberateľov, prináša rôzne skúsenosti a poznatky, inzeráty, adresy zberateľov a pivovarov, ako aj ďalšie odborné a metodické články na pomoc zberateľom ako aj niektoré informácie z histórie a súčasnosti pivovarníctva. V súčasnej dobe využíva tento bulletin vyše 400 záujemcov zo Slovenska, Českej republiky, ale aj iných krajín.

Predplatné na kalendárny rok je 7,- € (v Českej republike 200,- Kč) a uspokojíme všetkých záujemcov.

Bližšie informácie pre záujemcov o predplatné poskytuje:
Hlavný redaktor Pivného hobby
e-mail:
redakcia.sahp.sk


Copyright © 2016