SAHP - Danubius klub Bratislava

Danubius klub Bratislava

KLUB ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV
DANUBIUS KLUB BRATISLAVA

Údaje o klube:

Sídlo klubu: Meštiansky pivovar Dunajská ul.

Rok založenia: 1987

Počet členov:

Klubový email: danubiusklubba@gmail.com

Klubová webstránka: www.facebook.com/Danubiusklub

 

Údaje o kontaktnej osobe:

Meno a priezvisko: Rudolf Besedič

Adresa:

Telefón:

Email:   danubiusklubba@gmail.com

 

Miesto a čas konania klubových schôdzok:

Pivovar HOPS alebo niektorý Bratislavský minipivovar

Termíny a časy konania klubových schôdzok:

Každý prvý pracovný utorok v mesiaci, začiatok o 18,00 hod.

 

Termín, miesto a čas konania burzy

28. 4. 2018 - Stredisko kultúry Vajnorská 21

 

Hlavné zameranie činnosti klubu:

·         Zbieranie etikiet, pivných tácok, korunkových uzáverov, plechoviek, odznakov, pohárov, prospektov a iných reklamných predmetov pivovarov

·         Vydávanie a tvorba adresárov pivovarov, tvorba publikácii o histórii pivovarov, vývoj šenkovania piva, vývoja spotrebiteľských a transportných obalov na pivo

·         Publikovanie poznatkov o zberateľstve a pivovarníctve prostredníctvom časopisov na Slovensku a v Českej republike

 

Z činnosti klubu:

www.facebook.com/Danubiusklub
2010 - 36. medzinárodné stretnutie zberateľov


Copyright © 2011