6. stretnutie zberateľov v Jablonici

burza Jablonica 2007

Ako každý rok, aj v tomto roku zorganizoval poslednú slovenskú burzu v roku 2007 klub Záhorák, ktorý v priestoroch kaviarne hotela Záhoran v Jablonici usporiadal 17. novembra už svoju šiestu burzu.


burza Jablonica 2007

Tejto burzy sa zúeastnilo takmer 50 účastníkov, okrem členov domáceho klubu aj zberatelia z bratislavského, trenčianskeho a dokonca aj z košického klubu. Silné zastúpenie mal aj nitriansky klub, nechýbalo tiež niekolko zberatelov z ER a aj záujemcovia z blízkeho okolia.


burza Jablonica 2007

burza Jablonica 2007

Od rána sa menil rôzny zberatelský materiál, hlavne však poháre, etikety, tácky a plechovky. Jeden z účastníkov dokonca ponúkal zaujímavú zbierku odznakov.


burza Jablonica 2007>

Počas burzy si našli zberatelia z jednotlivých klubov aj čas na výmenu svojich skúseností, v tomto prípade ohl3adne zbierania pivných pohárov.


burza Jablonica 2007

burza Jablonica 2007

Pre účastníkov burzy boli pripravené zaujímavé súťaže. Prvou súťažou bolo vzájomné prekladanie pivových fliaš z dvoch prepraviek. Zo šiestich súťažiacich sa s nimi najlepšie popasoval člen domáceho klubu Ivan Búda, ktorý si odniesol cenu pre víťaza - šiltovku Zlatý Bažant. Cenu útechy za najpomalšie prekladanie si odniesol p. Šperl zo Znojma.


burza Jablonica 2007

burza Jablonica 2007

Ďalšou súťažou bolo rýchlostné pitie 0,3 l piva cez slamku. V súboji šiestich "borcov" najlepšie obstál p. Lisický, ktorý za svoj výkon získal tričko Pilsberg.


burza Jablonica 2007

burza Jablonica 2007>

burza Jablonica 2007>

Poslednou, tzv. královskou disciplínou, bol hod korunkovým uzáverom do pohára. Do tejto súťaže sa prihlásilo až 15 účastníkov burzy, a preto sa muselo uskutočniť niekolko medzikôl, aby sa vytvorila finálová trojica. Z nej vyšiel opäť víťazne "domáci" Ivan Búda pred "večne druhým" Milošom Vereckým, taktiež z domáceho klubu Záhorák, a dvojnásobným víťazom tejto súťaže z posledných rokov Romanom Cíbikom z trenčianskeho klubu. Cenou pre víťaza bolo tentokrát tričko Amstel.


burza Jablonica 2007

Aj tento rok bola pre návštevníkov burzy pripravená bohatá tombola, v ktorej bolo tentokrát 55 cien. Venovali ich členovia domáceho klubu Záhorák a spoločnosť Heineken Slovensko, ktorej členovia klubu ďakujú za výbornú spoluprácu (hlavne p. Mgr. Jurajovi Oríškovi).


burza Jablonica 2007>

Lístky do tomboly sa vypredali za niekolko minút, nakolko vyhrával každý tretí lístok a aj jeho cena bola len 10 Sk.


burza Jablonica 2007

Každý výherca nedočkavo čakal, kedy sa začne vydávať tombola. Po obdržaní ceny bol každý spokojný.


burza Jablonica 2007

Ku koncu burzy sa ešte vyžrebovali tri vstupenky, ktorých majitelia získali hodnotné ceny od Heineken Slovensko. Jedným z výhercov bol aj p. Tomáš Poitz.


burza Jablonica 2007

Na schôdzke klubu, ktorá sa uskutočnila hneď po skončení burzy, bol ešte odmenený Juraj Bednarčík z Prešova ako najvzdialenejší účastník burzy.

burza Jablonica 2007

Členovia klubu taktiež vyjadrili velkú spokojnosť nad stúpajúcou úrovňou burzy a predsavzali si v nastúpenom trende pokračovať.


Copyright © 2007