7. stretnutie zberateľov v Jablonici

burza Jablonica 2008

Dňa 15. novembra 2008 sa uskutočnila v poradí už 7. záhorácka pivná burza, ktorú v Jablonici v reštaurácii Záhoran zorganizoval miestny klub zberateľov pivných suvenírov Záhorák.


burza Jablonica 2008

Burzy sa zúčastnilo približne 40 návštevníkov, pričom zastúpenie mali takmer všetky slovenské kluby s výnimkou martinského a košického. Prišli aj zberatelia z ČR a aj niekoľkí z blízkeho okolia..


burza Jablonica 2008

Hneď od začiatku sa menil rôzny zberateľský materiál, hlavne však poháre, tácky, etikety a kalendáriky.

burza Jablonica 2008


burza Jablonica 2008

Burzy sa zúčastnil aj Zdeno Jarkovský zo Zvolena (člen banskobystrického klubu), ktorý ponúkal technológiu domáceho varenia piva Mistr Sládek.


burza Jablonica 2008

Pre návštevníkov boli opäť pripravené tradičné súťaže. Prvou bolo pitie 0,3 l piva cez slamku, ktoré spomedzi 4 súťažiacich najrýchlejšie (za 22 s.) vypil člen domáceho klubu Záhorák Tibor Vanek, za čo získal krígeľ Heineken. Porazení súťažiaci obdržali sadu slamiek, aby mohli doma trénovať.

burza Jablonica 2008


burza Jablonica 2008

Druhou súťažou bolo prekladanie pivných fliaš medzi dvoma prepravkami, kde medzi 8 účastníkmi dominovali obaja členovia domáceho klubu a musel sa medzi nimi uskutočniť rozstrel. V ňom bol opäť lepší minuloročný víťaz Ivan Búda, ktorý si odniesol podnos Amstel.

burza Jablonica 2008


burza Jablonica 2008

Poslednou súťažou bol tradičný hod korunkovým uzáverom do pohára. Opäť sa muselo uskutočniť niekoľko medzikôl, aby sme spoznali víťaza. Nakoniec sa ním stal Pavol Poláček, ktorý vo finále porazil Františka Klézla a Ivana Búdu. Za svoj výkon získal teplomer Heineken.

burza Jablonica 2008


burza Jablonica 2008

Ako každý rok, aj tentokrát bola pripravená tombola, v ktorej bolo celkovo 70 cien. Tieto ceny venovala spoločnosť Heineken Slovensko (v zastúpení Mgr. Jurajom Oríškom, ktorému touto cestou ďakujeme) a členovia domáceho klubu.


burza Jablonica 2008

Cenami od sponzora boli odmenení aj traja vyžrebovaní návštevníci burzy, medzi nimi aj prezident SAHP a zároveň predseda žilinského klubu Piveti Miloš Nutil.


burza Jablonica 2008

Členovia domáceho klubu taktiež odmenili dvoch zberateľov z najvzdialenejších miest ako vďaku za účasť na burze. Z Českej republiky to bol Miroslav Zubr z Hořic a zo Slovenska Ján Dobšinský z Revúcej.

burza Jablonica 2008

   

Klub Záhorák zhodnotili burzu ako úspešnú, nakoľko okrem „skalných“ návštevníkov sem zavítalo aj niekoľko významných slovenských zberateľov, ktorí tu boli po prvýkrát.


Copyright © 2008