PORTER CLUB MARTIN

Údaje o klube
Sídlo klubu: II.kolonia 24, 036 01 Martin
Rok založenia1992
Počet členov 21
Klubový emailjpokrievka@hotmail.sk
Klubová webstránkawww.porterclub.szm.sk
Vedenie klubu
Meno a priezvisko:Ing. Ján Pokrievka
Údaje o kontaktnej osobe
Meno a priezvisko:Ing. Ján Pokrievka
Adresa: II.kolonia 24, 036 01 Martin
Telefón: +421 905 418 082
Email: jpokrievka@hotmail.sk
Miesto a čas konania klubových schôdzok v roku 2019:
miesto
každý prvý a tretí pondelok v mesiaci - od 16,30hod.
Reštaurácia U Toku, Kysucké N. Mesto
Burza v roku 2019:
deň/ časmiesto
09.03. / 8,00Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24
05.10. / 8,00Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24
 
Hlavné zameranie činnosti klubu:
Hájiť záujmy členov klubu pri zabezpečovaní činnosti a riešení rôznych problémov s inými právnickými subjektmi na Slovensku a v zahraničí. Pomáhať sústreďovať materiál a poznatky o vývoji a histórii pivovarníctva na Slovensku a vo svete v prospech zberateľského hnutia a zachovávať ich pre ďalšie generácie vo svojich zbierkach. Rôznymi formami podporovať a realizovať vzdelávanie svojich členov v problematike histórie pivovarníctva, technológie výroby piva, ako aj v ďalších oblastiach súvisiacich so zberateľstvom pivných suvenírov. Nadväzovať a dlhodobo udržiavať spoluprácu so slovenskými aj zahraničnými zberateľskými organizáciami podobného zamerania za účelom vzájomného stretávania a výmeny skúseností. Nadväzovať a udržiavať spoluprácu so slovenskými, prípadne zahraničnými pivovarmi a inými organizáciami v oblasti pivovarníctva pri zabezpečovaní činnosti klubu a jeho aktivít. Pre zabezpečenie činnosti klubu využívať spoluprácu s mestom a rôznymi kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami. Podporovať kultúru konzumácie piva, pivnú rôznorodosť a rozvoj homebrewingu (domácej výroby piva v malom množstve). Rôznymi formami propagovať svoju činnosť v zberateľskom prostredí, ale aj na verejnosti a v masovo-komunikačných prostriedkoch. Udržiavať a prehlbovať priateľské vzťahy medzi členmi klubu a ich rodinnými príslušníkmi poriadaním rôznych spoločenských akcií mimo bežných klubových aktivít. Organizácia zberateľských stretnutí a návštevy búrz iných klubov. Spolupráca s klubmi v rámci SAHP pri výmene skúseností.