KLUB ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV
PORTER CLUB MARTIN

Údaje o klube:

Sídlo klubu: II.kolonia 24, 036 01 Martin

Rok založenia: 1992

Počet členov: 21

Klubový email: jpokrievka@hotmail.sk

Klubová webstránka: www.porterclub.szm.sk

 

Údaje o kontaktnej osobe:

Meno a priezvisko: Ing. Ján Pokrievka

Adresa: II. kolónia 24, 036 08 Martin

Telefón: 0905 418 082

Email: jpokrievka@hotmail.sk

 

Miesto a čas konania klubových schôdzok:

Miesto: Posádkový klub, Kasárne 4. Čs. brigády Martin-Sever

Termíny a časy konania klubových schôdzok:

každý prvý a tretí pondelok v mesiaci - od 16,30hod.

Termín, miesto a čas konania burzy:

3. 3.2018 – Penzión Čierna pani, 08,00 – 14,00 hod.

6.10.2018 – Penzión Čierna pani, 08,00 – 14,00 hod.

 

Hlavné zameranie činnosti klubu:

  • Hájiť záujmy členov klubu pri zabezpečovaní činnosti a riešení rôznych problémov s inými právnickými subjektmi na Slovensku a v zahraničí.
  • Pomáhať sústreďovať materiál a poznatky o vývoji a histórii pivovarníctva na Slovensku a vo svete v prospech zberateľského hnutia a zachovávať ich pre ďalšie generácie vo svojich zbierkach.
  • Rôznymi formami podporovať a realizovať vzdelávanie svojich členov v problematike histórie pivovarníctva, technológie výroby piva, ako aj v ďalších oblastiach súvisiacich so zberateľstvom pivných suvenírov.
  • Nadväzovať a dlhodobo udržiavať spoluprácu so slovenskými aj zahraničnými zberateľskými organizáciami podobného zamerania za účelom vzájomného stretávania a výmeny skúseností.
  • Nadväzovať a udržiavať spoluprácu so slovenskými, prípadne zahraničnými pivovarmi a inými organizáciami v oblasti pivovarníctva pri zabezpečovaní činnosti klubu a jeho aktivít.
  • Pre zabezpečenie činnosti klubu využívať spoluprácu s mestom a rôznymi kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami.
  • Podporovať kultúru konzumácie piva, pivnú rôznorodosť a rozvoj homebrewingu (domácej výroby piva v malom množstve).
  • Rôznymi formami propagovať svoju činnosť v zberateľskom prostredí, ale aj na verejnosti a v masovo-komunikačných prostriedkoch.
  • Udržiavať a prehlbovať priateľské vzťahy medzi členmi klubu a ich rodinnými príslušníkmi poriadaním rôznych spoločenských akcií mimo bežných klubových aktivít.

        

Z činnosti klubu:

 

Medzinárodné stretnutia zberateľov


Copyright © 2009