Venujte nám 2% dane

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 

2% (3%) z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1.                 ZAMESTNANEC, používa VYHLÁSENIE  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRIJMOV 2018

 

V tomto roku sa 2% z dane poukazujú prostredníctvom len nových, povinných špeciálnych tlačív!

ZAMESTNANEC  povinne používa záväzné tlačivo VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O  ZAPLATENÍ DANE

Upozornenie: Zamestnávateľ nemôže použiť vlastné tlačivo!

 

2.                 FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie používa:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

 

3.                 PRÁVNICKÁ OSOBA, používa Daňové priznanie právnických osôb, potvrdenie

 

Postup krokov:

 

15.02.2019 -   posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

31.03.2019 -   posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

            Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2019 -   posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2019 -     posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

 

Údaje ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať pre SAHP:

IČO: 36144967

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HISTÓRIE PIVOVARNÍCTVA

Sídlo: II.KOLÓNIA

Číslo: 24

PSČ: 03608

Obec: MARTIN

 

 


Copyright © 2019