Celoštátne prehľady zbierok za rok 2017

Vážený zberateľ!

Slovenská asociácia histórie pivovarníctva pripravila 25. ročník celoštátnych prehľadov zbierok.
Z toho dôvodu sa obraciam na Teba so žiadosťou o zaslanie údajov o veľkosti Tvojich zbierok
so stavom k 31.12.2017.

Podmienky účasti sú  jednoduché. Stiahni si, vyplň dotazník a zašli ho do 10.1.2018 na adresy anketa@sahp.skmnutil@seznam.cz.

 

Nečlen  SAHP a ten, kto nemá zaplatený členský príspevok a predplatné na Pivné hobby na rok 2017 achce byť zaradený do prehľadov, musí splniť aj ďalšiu podmienku t.j. uhradiť poplatok 1,- €  (na tlač a poštovné). 
Poplatok môžeš poslať aj vo forme poštovej  známky spolu s dotazníkom do 10.1.2018 na  adresu spracovateľa.

Za SAHP : Ing. Miloš Nutil


formát EXCEL „Prehľady zbierok 2017“,
formát ZIP „Prehľady zbierok 2017“.

Ak chceš poslať údaje o svojej zbierke normálnou poštou potrebný formulár nájdeš po "kliknutí" na následujúce odkazy:
formát DOC "Dotazník 2017",

Vyplnený dotazník pošli na adresu Ing. Miloš Nutil, Petrovice 183, 013 53 Petrovice
Informácie- kontakt: 0908 240 492, e-mail: mnutil@seznam.cz


Copyright © 2017