Prehľady zbierok

SAHP vydáva každý rok Prehľady zbierok pivovarských suvenírov jednotlivých slovenských zberateľov. Prehľady sú od roku 2006 (za rok 2005) spracovávané v spolupráci so žilinským klubom Piveti (dovtedy ich spracovával martinský Porter club) na základe doručených dotazníkov slovenských zberateľov so stavom k 31.12..

Podrobné výsledky sú vždy spracované v samostatnej brožúrke. Brožúrku dostane každý člen SAHP a odberateľ Pivného hobby, ktorý  zaslal v danom roku vyplnený dotazník. Ostatní (nečlenovia  SAHP a tí, čo neodoberajú časopis Pivné hobby) musia uhradiť poplatok  1,- €.

Prehľady zbierok za

 

Bližšie informácie pre záujemcov o brožúrke poskytuje:

Ing. Miloš Nutil
Petrovice 183
013 53 Petrovice pri Bytči
tel.: 0908 240 492
e-mail:
mnutil@seznam.cz.


Copyright © 2016