Podmienky členstva

 

ČLENSTVO V ASOCIÁCII MÁ DVE FORMY:

 

KLUBY ZBERATEĽOV

Členmi SAHP sú kluby zberateľov aj so svojou celou členskou základňou. Jedinou podmienkou každého člena je zaplatenie ročného členského príspevku vo svojom klube, z ktorého klub odvedie členský podiel na účet asociácie.

 

INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

Členom SAHP môže byť aj záujemca, ktorý nie je členom žiadneho klubu. Vznik členstva je v tomto prípade podmienený zaplatením ročného členského príspevku priamo na účet asociácie. Výšku členského určuje Výkonná rada SAHP.

 

Bližšie informácie poskytujú predsedovia klubov

[ Kluby zberateľov ]

 

Bližšie informácie poskytuje

Ing. Miloš Nutil
e-mail:
mnutil@seznam.cz

 

 


Copyright © 2009