Informácia o SAHP


Ing. Miloš Nutil
prezident Slovenskej asociácie histórie pivovarníctva

Slovenská asociácia histórie pivovarníctva (SAHP) je občianske záujmové združenie, ktoré združuje na Slovensku všetkých záujemcov o históriu pivovarníctva, ale aj zberateľstvo predmetov a suvenírov (etikety, tácky, plechovky, korunkové uzávery, poháre a pod.), ktoré majú súvislosť s pivovarníctvom. Jej členmi sú rôzne kluby zberateľov zo Slovenska, ale aj mnoho individuálnych zberateľov. Hlavným cieľom činnosti SAHP je zhromažďovať a zbierať všetky predmety a údaje o histórii pivovarníctva za účelom ich zachovania, ďalej koordinovať (riadiť) činnosť zberateľských klubov obdobného zamerania a poskytovať potrebnú odbornú a metodickú pomoc všetkým zberateľom a ostatným záujemcom.

SAHP bola oficiálne založená k 1.1.1999 a jej sídlom je Martin.


HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY ASOCIÁCIE

 zastupovať záujmy klubov zberateľov a individuálnych zberateľov, koordinovať činnosť medzi klubmi

 spolupracovať so všetkými slovenskými pivovarmi

 spolupracovať so všetkými organizáciami podobného zamerania doma aj v zahraničí

 poskytovať odbornú a metodickú pomoc všetkým zberateľom a ostatným záujemcom

 vydávať informačný bulletin Pivné hobby

 spracovávať a evidovať prehľady zbierok

 organizovať anketu o najkrajšiu etiketu, tácku a korunkový uzáver

 v rámci edičnej činnosti vydávať rôzne publikácie

 organizovať rôzne výstavy s pivovarníckou tematikou


Copyright © 2006