Kategorizácia suvenírov

Zberateľstvo pivovarských suvenírov zahrňuje veľmi široký okruh rôznych zberateľských oborov a zbiera sa v podstate všetko, čo priamo alebo nepriamo súvisí s pivom. Pre každého zberateľa je najdôležitejšie a najzaujímavejšie práve to, čomu sa konkrétne venuje, ale z odborného zberateľského hľadiska je potrebné určité rozdelenie a používanie rovnakého názvoslovia. Z týchto dôvodov bolo v rámci SAHP na základe rôznych návrhov prijaté rozdelenie pivovarských suvenírov do niekoľkých kategórií. Pripúšťame, že názory môžu byť aj iné, ale z niečoho sa musí vychádzať a uvedené rozdelenie vyšlo z väčšinových návrhov na odbornej konferencii pri zakladaní asociácie a v roku 2009 upravené do terajšej podoby.

 

A.   HLAVNÉ ODBORY

Predmety, ktoré sa používajú pri predaji a tvoria
súčasť obalu, alebo sa používajú priamo pri konzumácii piva.


A-1

Pivné etikety

A-2

Plechovky

A-3

Tácky

A-4

Korunkové uzávery

A-5

Poháre

A-6

Korbele

A-7

Súdky 5 l

A-8

Fľaše

 

B. VEDĽAJŠIE OBORY

Predmety, ktoré sa používajú pri konzumácii a propagácii
piva ako pomocný alebo náučný materiál.

 

B-1

Cedule

B-2

Otvárače

B-3

Účtenky

B-4

Literatúra o pive

B-5

Rozetky

B-6

Výčapné plakety

B-7

Uzávery na KEG sudy

B-8

PVC poháre

B-9

Staniolové krčkové etikety

B-10

Stojany na pivné tácky

B-11

Porcelánové pivné tácky

 

C. HISTORICKÉ ODBORY

Predmety, písomný a iný dokumentačný materiál, ktorý sa už
viaže k histórii pivovarníctva a v súčasnej dobe sa už nepoužíva.

 

C-1

Staré fľaše

C-2

História pivovarov

C-3

Historické dokumenty

C-4

Účelové známky

 

D. DOPLNKOVÉ ODBORY

Predmety, ktoré sa používajú pri konzumácii a propagácii
piva ako reklamný materiál.

 

D-1

Barové utierky

D-2

Fotografie pivovarov

D-3

Fotografie svetelných reklám

D-4

Kalendáriky

D-5

Obaly na darčekové balenie

D-6

Obrusy

D-7

Odznaky

D-8

Pečiatky pivovarov

D-9

Plagáty

D-10

Podnosy

D-11

Pohľadnice

D-12

Popolníky

D-13

Poštové obálky

D-14

Prepravky

D-15

Prospekty

D-16

Reklamné sudové čelá

D-17

Samolepky

D-18

Servítky

D-19

Slnečníky

D-20

Stojany na jedálne a nápojové lístky

D-21

Svetelné reklama

D-22

Vizitky

D-23

Vlajky

D-24

Zástavy

D-25

Zástery

 

E. REKLAMNÉ ODBORY

Predmety, suveníry a iný materiál, ktoré majú výlučne
reklamný charakter a nemajú priamu
súvislosť s výrobou, predajom alebo konzumáciou piva.

 

E-1

Antistresové loptičky

E-2

Bermudy

E-3

Boxy na CD

E-4

Cukry

E-5

Cyklistické dresy

E-6

Čapice

E-7

Dáždniky

E-8

Eurokalkulačky

E-9

Dresy futbalové

E-10

Dresy hokejové

E-11

Hracie karty

E-12

Hrnčeky na kávu

E-13

Kalendáre

E-14

Kondóm

E-15

Kravaty

E-16

Magnetky

E-17

Modely lietadiel

E-18

Modely áut

E-19

Modely železničných vagónov

E-20

Montérky

E-21

Myši PC

E-22

Perá, ceruzky

E-23

Píšťalky

E-24

Podložka na myš PC

E-25

Ponožky

E-26

Prívesky

E-27

Reklamy z nákupného košíka

E-28

Stojany na mobil

E-29

Stojany na varené vajce

E-30

Sviečky

E-31

Šatky

E-32

Šľapky

E-33

Šnúrky na mobil

E-34

Tašky

E-35

Telefónne karty

E-36

Tričká

E-37

Turistické známky

E-38

TV reklamy

E-39

USB kľúče

E-40

Uteráky

E-41

Vianočné osvetlenie

E-42

Vreckové metre

E-43

Zápalkové nálepky

E-44

Zápalky

E-45

Zapaľovače

E-46

Žetóny do nákupného vozíka

E-47

Nástenné hodiny

 

F. INÉ ODBORY

Iné predmety a materiál, v ktorých sa používa pivo.

 

F-1

Vtipy o pive

F-2

Recepty s použitím piva

 

Podmienkou pre zaradenie do jednotlivých oborov je, aby na danom predmete bolo minimálne logo pivovaru, alebo iný pivovarský motív. Ich rozdelenie nie je konečné a podľa záujmu zberateľov môže byť tento zoznam rozširovaný.

Predmety odborov A – D sa budú uverejňovať pravidelne v brožúrke. Predmety odborov E a F sa zverejnia v brožúrke iba vtedy, ak počet zberateľov bude väčší ako 10. Na webovej stránke sa zobrazia predmety všetkých odborov bez obmedzenia.


Copyright © 2009