SAHPO činnosť Slovenskej asociácie histórie pivovarníctva a jej poskytované služby prejavuje záujem mnoho zberateľov. Záujem je hlavne o bulletin Pivné hobby, zásielkovú službu etikiet a tácok, prehľady zbierok a rôzne publikácie.
Informácie o poskytovaných službách SAHP získate na adrese:

Ing. Miloš Nutil,
Petrovice 183
013 53 Petrovice pri Bytči
tel.: 0908 240 492
e-mail: mnutil@seznam.cz

Na základe uznesenia Koordinačnej porady SAHP v marci 2010 bolo dohodnuté pravidlo, na základe ktorého sa bude robiť Adresár zberateľov.
Jednotliví členovia klubov zašlú vyplnený formulár prostredníctvom svojich klubov, individuálni členovia priamo prezidentovi SAHP. K formuláru treba priložiť fotky zberateľov, ktorí ju chcú mať uverejnenú na webstránke SAHP.
Za aktuálnosť údajov zodpovedá zberateľ. Aktualizácia sa vykonáva k 1.dňu každého mesiaca.karta zberateľa

Zoznam zberateľov (členov SAHP) podľa krajín: