SAHP


Jednou z dôležitých aktivít SAHP je tvorba a vydávanie jednoduchých publikácií na pomoc zberateľom. Pozornosť je venovaná adresárom a katalógom pivovarov (ktoré hlavne pomáhajú pri zaraďovaní jednotlivých etikiet do konkrétnych zbierok), histórii pivovarníctva a ďalších doplnkových materiálov pre zberateľov. Na Slovensku a aj v Českej republike je o tieto publikácie záujem, niektoré sú zasielané aj zahraničným členom SAHP.

Publikačná činnosť je rozdelená do niekoľkých samostatných edícií a je zameraná na odbornú a metodickú pomoc zberateľom.

Niektoré zo zmienených publikácií boli vydané v spolupráci so zahraničnými zberateľmi (predovšetkým aktualizácie adresárov pivovarov) z Francúzska, Talianska, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Poľska a Českej republiky. Publikácie sú vydávané iba v slovenskom jazyku.

Bližšie informácie o uvedených publikáciách získate na: prezident@sahp.sk

Publikácie

V edícii

“Adresáre pivovarov”
Fiedler - Tropko: Bielorusko, Ukrajina, Rusko (1998)
Fiedler - Tropko: Zväz sovietskych socialistických republík - prehľad pivovarov (1999)
Fiedler - Kucheryavtsev: Estónsko, Litva, Lotyšsko (1999)
Fiedler - Jíra: Rakúsko (2000)
Fiedler - Suron: Francúzsko (2000)
Pokrievka: Veľká Británia (2001)
Štofko - Horňák - Veselovský: Domáce a hostinské pivovary v Nemecku (2001)
Fiedler - Šamov - Tropko: Bielorusko, Ukrajina, Rusko - II. vydanie (2001)
Fiedler: Taliansko (2001)
Fiedler - Suron: Francúzsko - II. vydanie (2001)
Fiedler: Benelux (2002)
Fiedler: Česká republika, Slovenská republika (2002)
Fiedler: Estónsko, Litva, Lotyšsko (2002)
Fiedler: Rakúsko - II. vydanie (2004)
Slovenčák - Postha: Maďarsko (2004)
Pokrievka - Brandys: Poľsko (2005)

V edícii

“Katalógy pivovarov”
Pokrievka: Belgicko (1998)
Pokrievka: V. Británia a Írsko (2000)
Pokrievka: USA (2003)
Pokrievka: Belgicko - II. vydanie (2004)
Slovenčák - Postha: Maďarsko (2004)
Pokrievka: Nemecko I. a II. časť (2004)

V edícii

“História pivovarníctva”
Fiedler: Pivovary na území Slovenska 1870 - 2000 - historický prehľad (2000)
Ozábal: Pivovary na Slovensku - I. diel (2000)
Ozábal: Pivovary na Slovensku - II. diel (2001)
Ozábal: Pivovary na Slovensku - III. diel (2002)
Pokrievka: Katalóg pivných etikiet do roku 1948 (2003)
Horňák - Pokrievka: Slovenské minipivovary (2006)

V edícii

“Na pomoc zberateľom”
Pokrievka: Adresár zberateľov pivovarských suvenírov na Slovensku (2001)
Fiedler - Šamov - Tropko: Bielorusko, Ukrajina, Rusko - Prehľad pív od roku 1991 (2001)
Fiedler: Pivovary na území bývalého Československa - nemecké a maďarské názvy obcí do roku 1945 (2002)
Pokrievka: Adresár zberateľov pivovarských suvenírov na Slovensku (2004)
Pokrievka: Adresár zberateľov pivovarských suvenírov na Slovensku (2007)