SAHP

Zberateľstvo pivovarských suvenírov zahrňuje veľmi široký okruh rôznych zberateľských oborov a zbiera sa v podstate všetko, čo priamo alebo nepriamo súvisí s pivom. Pre každého zberateľa je najdôležitejšie a najzaujímavejšie práve to, čomu sa konkrétne venuje, ale z odborného zberateľského hľadiska je potrebné určité rozdelenie a používanie rovnakého názvoslovia. Z týchto dôvodov bolo v rámci SAHP na základe rôznych návrhov prijaté rozdelenie pivovarských suvenírov do niekoľkých kategórií. Pripúšťame, že názory môžu byť aj iné, ale z niečoho sa musí vychádzať a uvedené rozdelenie vyšlo z väčšinových návrhov na odbornej konferencii pri zakladaní asociácie a v roku 2009 upravené do terajšej podoby.

Podmienkou pre zaradenie do jednotlivých oborov je, aby na danom predmete bolo minimálne logo pivovaru, alebo iný pivovarský motív. Ich rozdelenie nie je konečné a podľa záujmu zberateľov môže byť tento zoznam rozširovaný.
Predmety odborov A – D sa budú uverejňovať pravidelne v brožúrke.
Predmety odborov E a F sa zverejnia v brožúrke iba vtedy, ak počet zberateľov bude väčší ako 10.
Na webovej stránke sa zobrazia predmety všetkých odborov bez obmedzenia.


Kategorizácia suvenírov

 • A. HLAVNÉ ODBORY

  Predmety, ktoré sa používajú pri predaji a tvoria súčasť obalu, alebo sa používajú priamo pri konzumácii piva.


  A-1 Pivné etikety
  A-2 Plechovky
  A-3 Tácky
  A-4 Korunkové uzávery
  A-5 Poháre
  A-6 Korbele
  A-7 Súdky 5 l
  A-8 Fľaše

 • B. VEDĽAJŠIE OBORY

  Predmety, ktoré sa používajú pri konzumácii a propagácii piva ako pomocný alebo náučný materiál.


  B-1 Cedule
  B-2 Otvárače
  B-3 Účtenky
  B-4 Literatúra o pive
  B-5 Rozetky
  B-6 Výčapné plakety
  B-7 Uzávery na KEG sudy
  B-8 PVC poháre
  B-9 Staniolové krčkové etikety
  B-10 Stojany na pivné tácky
  B-11 Porcelánové pivné tácky

 • C. HISTORICKÉ ODBORY

  Predmety, písomný a iný dokumentačný materiál, ktorý sa už viaže k histórii pivovarníctva a v súčasnej dobe sa už nepoužíva.


  C-1 Staré fľaše
  C-2 História pivovarov
  C-3 Historické dokumenty
  C-4 Účelové známky

 • D. DOPLNKOVÉ ODBORY

  Predmety, ktoré sa používajú pri konzumácii a propagácii piva ako reklamný materiál.


  D-1 Barové utierky
  D-2 Fotografie pivovarov
  D-3 Fotografie svetelných reklám
  D-4 Kalendáriky
  D-5 Obaly na darčekové balenie
  D-6 Obrusy
  D-7 Odznaky
  D-8 Pečiatky pivovarov
  D-9 Plagáty
  D-10 Podnosy
  D-11 Pohľadnice
  D-12 Popolníky
  D-13 Poštové obálky
  D-14 Prepravky
  D-15 Prospekty
  D-16 Reklamné sudové čelá
  D-17 Samolepky
  D-18 Servítky
  D-19 Slnečníky
  D-20 Stojany na jedálne a nápojové lístky
  D-21 Svetelné reklama
  D-22 Vizitky
  D-23 Vlajky
  D-24 Zástavy
  D-25 Zástery

 • E. REKLAMNÉ ODBORY

  Predmety, suveníry a iný materiál, ktoré majú výlučne reklamný charakter a nemajú priamu súvislosť s výrobou, predajom alebo konzumáciou piva.


  E-1 Antistresové loptičky
  E-2 Bermudy
  E-3 Boxy na CD
  E-4 Cukry
  E-5 Cyklistické dresy
  E-6 Čapice
  E-7 Dáždniky
  E-8 Eurokalkulačky
  E-9 Dresy futbalové
  E-10 Dresy hokejové
  E-11 Hracie karty
  E-12 Hrnčeky na kávu
  E-13 Kalendáre
  E-14 Kondóm
  E-15 Kravaty
  E-16 Magnetky
  E-17 Modely lietadiel
  E-18 Modely áut
  E-19 Modely železničných vagónov
  E-20 Montérky
  E-21 Myši PC
  E-22 Perá, ceruzky
  E-23 Píšťalky
  E-24 Podložka na myš PC
  E-25 Ponožky
  E-26 Prívesky
  E-27 Reklamy z nákupného košíka
  E-28 Stojany na mobil
  E-29 Stojany na varené vajce
  E-30 Sviečky
  E-31 Šatky
  E-32 Šľapky
  E-33 Šnúrky na mobil
  E-34 Tašky
  E-35 Telefónne karty
  E-36 Tričká
  E-37 Turistické známky
  E-38 TV reklamy
  E-39 USB kľúče
  E-40 Uteráky
  E-41 Vianočné osvetlenie
  E-42 Vreckové metre
  E-43 Zápalkové nálepky
  E-44 Zápalky
  E-45 Zapaľovače
  E-46 Žetóny do nákupného vozíka
  E-47 Nástenné hodiny

 • F. INÉ ODBORY

  Iné predmety a materiál, v ktorých sa používa pivo.


  F-1 Vtipy o pive
  F-2 Recepty s použitím piva