SAHPČLENSTVO V ASOCIÁCII

KLUBY ZBERATEĽOV

Členmi SAHP sú kluby zberateľov aj so svojou celou členskou základňou. Jedinou podmienkou každého člena je zaplatenie ročného členského príspevku vo svojom klube, z ktorého klub odvedie členský podiel na účet asociácie.

Bližšie informácie poskytujú predsedovia klubov


INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

Členom SAHP môže byť aj záujemca, ktorý nie je členom žiadneho klubu. Vznik členstva je v tomto prípade podmienený zaplatením ročného členského príspevku priamo na účet asociácie a povinný odber spravodaja Pivné hobby. Výšku členského určuje Výkonná rada SAHP.

Informácie poskytne prezident@sahp.sk