SAHP

Slovenská Asociácia Histórie Pivovarníctva je občianske záujmové združenie, ktoré združuje na Slovensku všetkých záujemcov o históriu pivovarníctva, ale aj zberateľstvo predmetov a suvenírov (etikety, tácky, plechovky, korunkové uzávery, poháre a pod.), ktoré majú súvislosť s pivovarníctvom. Jej členmi sú rôzne kluby zberateľov zo Slovenska, ale aj mnoho individuálnych zberateľov. Hlavným cieľom činnosti SAHP je zhromažďovať a zbierať všetky predmety a údaje o histórii pivovarníctva za účelom ich zachovania, ďalej koordinovať (riadiť) činnosť zberateľských klubov obdobného zamerania a poskytovať potrebnú odbornú a metodickú pomoc všetkým zberateľom a ostatným záujemcom.

SAHP bola oficiálne založená k 1.1.1999 a jej sídlom je Martin

 • Hlavné ciele a úlohy

  zastupovať záujmy klubov zberateľov a individuálnych zberateľov, koordinovať činnosť medzi klubmi

  spolupracovať so všetkými slovenskými pivovarmi

  spolupracovať so všetkými organizáciami podobného zamerania doma aj v zahraničí

  poskytovať odbornú a metodickú pomoc všetkým zberateľom a ostatným záujemcom

  vydávať informačný bulletin Pivné hobby

  spracovávať a evidovať prehľady zbierok

  organizovať anketu o najkrajšiu etiketu, tácku a korunkový uzáver

  v rámci edičnej činnosti vydávať rôzne publikácie

  organizovať rôzne výstavy s pivovarníckou tematikou