PORTER CLUB MARTIN

  Údaje o klube
  Sídlo klubu: II.kolonia 24, 036 01 Martin
  Rok založenia1992
  Počet členov 20
  Klubový emailradovankostan@gmail.com
  Klubová webstránkawww.porterclub.szm.sk https://www.facebook.com/groups/114194125673316/
  Vedenie klubu
  Meno a priezvisko:Ing. Radovan Košťan
  Údaje o kontaktnej osobe
  Meno a priezvisko:Ing. Radovan Košťan
  Adresa: D. Makovického 14/11, 036 01, Martin
  Telefón: +421 907 984 710
  Email: radovankostan@gmail.com
  Miesto a čas konania klubových schôdzok:
  každý prvý a tretí pondelok v mesiaci - od 16,30hod.
  Posádkový klub, Kasárne 4. Čs. brigády Martin-Sever
  Burza klubu:
  09.03.2024MARTIN - Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, MARTIN, 08,00 - 14,00
  28.09.2024MARTIN - penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, MARTIN, 08,00 - 14,00
  Hlavné zameranie činnosti klubu:
  ◦ Hájiť záujmy členov klubu pri zabezpečovaní činnosti a riešení rôznych problémov s inými právnickými subjektmi na Slovensku a v zahraničí.
  ◦ Pomáhať sústreďovať materiál a poznatky o vývoji a histórii pivovarníctva na Slovensku a vo svete v prospech zberateľského hnutia a zachovávať ich pre ďalšie generácie vo svojich zbierkach.
  ◦ Rôznymi formami podporovať a realizovať vzdelávanie svojich členov v problematike histórie pivovarníctva, technológie výroby piva, ako aj v ďalších oblastiach súvisiacich so zberateľstvom pivných suvenírov.
  ◦ Nadväzovať a dlhodobo udržiavať spoluprácu so slovenskými aj zahraničnými zberateľskými organizáciami podobného zamerania za účelom vzájomného stretávania a výmeny skúseností.
  ◦ Nadväzovať a udržiavať spoluprácu so slovenskými, prípadne zahraničnými pivovarmi a inými organizáciami v oblasti pivovarníctva pri zabezpečovaní činnosti klubu a jeho aktivít.
  ◦ Pre zabezpečenie činnosti klubu využívať spoluprácu s mestom a rôznymi kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami.
  ◦ Podporovať kultúru konzumácie piva, pivnú rôznorodosť a rozvoj homebrewingu (domácej výroby piva v malom množstve).
  ◦ Rôznymi formami propagovať svoju činnosť v zberateľskom prostredí, ale aj na verejnosti a v masovo-komunikačných prostriedkoch.
  ◦ Udržiavať a prehlbovať priateľské vzťahy medzi členmi klubu a ich rodinnými príslušníkmi poriadaním rôznych spoločenských akcií mimo bežných klubových aktivít.
  ◦ Organizácia zberateľských stretnutí a návštevy búrz iných klubov.
  ◦ Spolupráca s klubmi v rámci SAHP pri výmene skúseností.