SAHP
Na Slovensku je v súčasnej dobe zberateľstvo pivovarských suvenírov dobre organizované v zberateľských kluboch v:

 • Banskej Bystrici
 • Bratislave
 • Jablonici
 • Košiciach
 • Martine
 • Nitre
 • Novom Meste nad Váhom
 • Revúci
 • Rimavskej Sobote
 • Trenčíne
 • Žiline
 • Ich činnosť zastrešuje Slovenská asociácia histórie pivovarníctva so sídlom v Martine.


   PORTER CLUB MARTIN

   Údaje o klube
   Sídlo klubu: II.kolonia 24, 036 01 Martin
   Rok založenia1992
   Počet členov 20
   Klubový emailradovankostan@gmail.com
   Klubová webstránkawww.porterclub.szm.sk https://www.facebook.com/groups/114194125673316/
   Vedenie klubu
   Meno a priezvisko:Ing. Radovan Košťan
   Údaje o kontaktnej osobe
   Meno a priezvisko:Ing. Radovan Košťan
   Adresa: D. Makovického 14/11, 036 01, Martin
   Telefón: +421 907 984 710
   Email: radovankostan@gmail.com
   Miesto a čas konania klubových schôdzok:
   každý prvý a tretí pondelok v mesiaci - od 16,30hod.
   Posádkový klub, Kasárne 4. Čs. brigády Martin-Sever
   Burza klubu:
   05.03.2022MARTIN - penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 08.00 – 14.00
   08.10.2022MARTIN – penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, 08.00 – 14.00
   Hlavné zameranie činnosti klubu:
   ◦ Hájiť záujmy členov klubu pri zabezpečovaní činnosti a riešení rôznych problémov s inými právnickými subjektmi na Slovensku a v zahraničí.
   ◦ Pomáhať sústreďovať materiál a poznatky o vývoji a histórii pivovarníctva na Slovensku a vo svete v prospech zberateľského hnutia a zachovávať ich pre ďalšie generácie vo svojich zbierkach.
   ◦ Rôznymi formami podporovať a realizovať vzdelávanie svojich členov v problematike histórie pivovarníctva, technológie výroby piva, ako aj v ďalších oblastiach súvisiacich so zberateľstvom pivných suvenírov.
   ◦ Nadväzovať a dlhodobo udržiavať spoluprácu so slovenskými aj zahraničnými zberateľskými organizáciami podobného zamerania za účelom vzájomného stretávania a výmeny skúseností.
   ◦ Nadväzovať a udržiavať spoluprácu so slovenskými, prípadne zahraničnými pivovarmi a inými organizáciami v oblasti pivovarníctva pri zabezpečovaní činnosti klubu a jeho aktivít.
   ◦ Pre zabezpečenie činnosti klubu využívať spoluprácu s mestom a rôznymi kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami.
   ◦ Podporovať kultúru konzumácie piva, pivnú rôznorodosť a rozvoj homebrewingu (domácej výroby piva v malom množstve).
   ◦ Rôznymi formami propagovať svoju činnosť v zberateľskom prostredí, ale aj na verejnosti a v masovo-komunikačných prostriedkoch.
   ◦ Udržiavať a prehlbovať priateľské vzťahy medzi členmi klubu a ich rodinnými príslušníkmi poriadaním rôznych spoločenských akcií mimo bežných klubových aktivít.
   ◦ Organizácia zberateľských stretnutí a návštevy búrz iných klubov.
   ◦ Spolupráca s klubmi v rámci SAHP pri výmene skúseností.