SAHP
Na Slovensku je v súčasnej dobe zberateľstvo pivovarských suvenírov dobre organizované v zberateľských kluboch v:

 • Banskej Bystrici
 • Bratislave
 • Jablonici
 • Košiciach
 • Martine
 • Nitre
 • Novom Meste nad Váhom
 • Revúci
 • Rimavskej Sobote
 • Trenčíne
 • Žiline
 • Ich činnosť zastrešuje Slovenská asociácia histórie pivovarníctva so sídlom v Martine.


   PORTER CLUB MARTIN

   Údaje o klube
   Sídlo klubu: II.kolonia 24, 036 01 Martin
   Rok založenia1992
   Počet členov 21
   Klubový emailjpokrievka@hotmail.sk
   Klubová webstránkawww.porterclub.szm.sk
   Vedenie klubu
   Meno a priezvisko:Ing. Ján Pokrievka
   Údaje o kontaktnej osobe
   Meno a priezvisko:Ing. Ján Pokrievka
   Adresa: II.kolonia 24, 036 01 Martin
   Telefón: +421 905 418 082
   Email: jpokrievka@hotmail.sk
   Miesto a čas konania klubových schôdzok v roku 2019:
   miesto
   každý prvý a tretí pondelok v mesiaci - od 16,30hod.
   Posádkový klub, Kasárne 4. Čs. brigády Martin-Sever
   Burza v roku 2019:
   deň/ časmiesto
   09.03. / 8,00Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24
   05.10. / 8,00Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24
    
   Hlavné zameranie činnosti klubu:
   Hájiť záujmy členov klubu pri zabezpečovaní činnosti a riešení rôznych problémov s inými právnickými subjektmi na Slovensku a v zahraničí. Pomáhať sústreďovať materiál a poznatky o vývoji a histórii pivovarníctva na Slovensku a vo svete v prospech zberateľského hnutia a zachovávať ich pre ďalšie generácie vo svojich zbierkach. Rôznymi formami podporovať a realizovať vzdelávanie svojich členov v problematike histórie pivovarníctva, technológie výroby piva, ako aj v ďalších oblastiach súvisiacich so zberateľstvom pivných suvenírov. Nadväzovať a dlhodobo udržiavať spoluprácu so slovenskými aj zahraničnými zberateľskými organizáciami podobného zamerania za účelom vzájomného stretávania a výmeny skúseností. Nadväzovať a udržiavať spoluprácu so slovenskými, prípadne zahraničnými pivovarmi a inými organizáciami v oblasti pivovarníctva pri zabezpečovaní činnosti klubu a jeho aktivít. Pre zabezpečenie činnosti klubu využívať spoluprácu s mestom a rôznymi kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami. Podporovať kultúru konzumácie piva, pivnú rôznorodosť a rozvoj homebrewingu (domácej výroby piva v malom množstve). Rôznymi formami propagovať svoju činnosť v zberateľskom prostredí, ale aj na verejnosti a v masovo-komunikačných prostriedkoch. Udržiavať a prehlbovať priateľské vzťahy medzi členmi klubu a ich rodinnými príslušníkmi poriadaním rôznych spoločenských akcií mimo bežných klubových aktivít. Organizácia zberateľských stretnutí a návštevy búrz iných klubov. Spolupráca s klubmi v rámci SAHP pri výmene skúseností.